EVROPSKA UNIJA  
 
 
Socijalistička narodna
partija Crne Gore
Ul. Vaka Đurovića br 5
81 000 Podgorica
Crna Gora
Tel : +382(0) 20 272 421
Fax : +382(0) 20 272 420
Mail : snp@t-com.me
Gdje se nalazimo?
 
Socijalistička narodna partija Crne Gore
   
Lista poslaničkih pitanja Kluba poslanika Socijalističke narodne partije Crne Gore
 

Na osnovu člana 187. stav 1 Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore, Ministru inostranih poslova, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Molim Vas da obrazložite i pravno dokumentujete Vaš stav da je neophodno da se državni tužilac zainteresuje za optužbe iz Barija. Takođe, interesuje me na čemu temeljite tvrdnju da je riječ o farsi, i da je to isti rukopis. Na koga konkretno mislite?!

Šta su poslednjih godina, od izbijanja afere šverca cigareta i istrage koja je tim povodom vodena u Italiji i Njemačkoj, uradili državni organi Crne Gore (Vlada, MIP, Ministarstvo pravde, i dr.) u eventualnoj komunikaciji sa državnim organima Italije i Njemačke?

Šta su konkretni odgovori na tom planu?

Takođe, šta je uradeno na zvaničnoj međudržavnoj komunikaciji, po istom pitanju, od strane Savjeta ministara i nadležnih ministarstava Državne Zajednice Srbija i Crna Gora, kada su DPS i SDP učestvovali u sastavu tog Savjeta ministara?

Šta su konkretni odgovori na tom planu?

Da li je državni tužilac povodom izvještaja Skupštinske komisije o aferi "NACIONAL" preduzeo konkretne mjere i radnje, ili je ostao neutralan ili je, po njegovom, zaključen i taj slučaj?!
Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Predrag Bulatović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR ODGOVORA NA POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore, Vladi Republike Crne Gore, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Da li su pronađena odlikovanja Serdar Jola Piletića i drugi eksponati koji su dana 09. avgusta 2006. godine ukradeni iz Muzeja Marka Miljanova na Medunu?

Koje mjere su nadležni državni organi preduzeli da naznačeni eksponati budu pronađeni i vraćeni u Muzej "Marka Miljanova" na Medunu?

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Neven Gošović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

DOPUNSKO POSLANIČKO PITANJE

ODGOVOR NA DOPUNSKO POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu člana 187. stav 1 Poslovnika Skupštine RCG, Vladi Republike Crne Gore, odnosno nadležnom ministru, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Koliki je broj lica, počev od 1.01.2006. godine do dana postavljanja ovog poslaničkog pitanja, brisan iz matičnih knjiga državljana Republike Crne Gore, po osnovu sticanja državljanstva Republike Srbije?

Da li je postupak brisanja tih lica iz knjiga državljana Crne Gore vršen na njihov zahtjev, ili je postupak brisanja Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore sprovelo po službenoj dužnosti.

Odgovor na poslaničko pitanje treba da sadrži podatke o ukupnom broju lica kojima je u naznačenom periodu prestalo crnogorsko državljanstvo zbog sticanja državljanstva Republike Srbije, kao i podatke po opštinama, te koliki broj od tih lica ima prebivalite u Republici Srbiji.

Koji uslovi po međunarodnom pravu, obostrano, među državama, moraju biti ispunjeni, odnosno akti doneseni, da bi državljani Crne Gore i državljani Srbije, mogli sticati dvojno državljanstvo Crne Gore i Srbije, a da im ne bude uskraćeno pravo na državljanstvo države čiji su građani.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Neven Gošović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR ODGOVORA NA POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine RCG, Vladi Republike Crne Gore postavljam s 1 j e d e ć e

POSLANIČKO PITANJE
Obrazloženje

Da li su Vladi Republike Crne Gore dostavljeni:

 • Izvještaji o implementaciji Ugovora o kupoprodaji akcije KAP-a i Rudnika boksita sačinjen od strane izabranog savjetnika za praćenje i realizaciju navedenog Ugovora - Ekonomskog fakulteta Podgorica;

 • Nalaz / mišljenje revizora o poštovanju obaveza Kupca definisanih Investicionim programom, Programom zaštite životne sredine kao i drugih obaveza iz Ugovora koji je dužan da se sačini u roku od 30 kalendarskih dana od zadnjeg dana svakog investicionog perioda (č1.7.1.5 Ugovora).

Koliko iznosa i u čemu se konkretno sastoje:

 • Investiciona ulaganja Kupca u zaštitu životne sredine;

 • Investiciona ulaganja u Kompaniju prema Investicionom programu;

 • Kako se poštuje socijalni program iz Aneksa 4 Ugovora;

 • Kako kupac realizuje obavezu upošljavanja prerađivačkih kapaciteta KAP-a i koliki je obim proizvodnje u prerađivačkim kapacitetima od zaključenja Ugovora o kupoprodaji KAP-a do isteka prethodnog investicionog perioda, izraženo u tonama prerađenog aluminijuma i u procentima iskorišćenosti kapaciteta?

Da li je Vlada pismeno upozorila Kupca na eventualno nepoštovanje ugovorenih obaveza i ako jeste kada je to konkretno učinjeno, a ako nije, zbog čega?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Velizar Kaluđerović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR ODGOVORA NA POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine RCG, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede postavljam s 1 j e d e ć e

POSLANIČKO PITANJE

Koja sve pravna i fizička lica sa tim Ministarstvom imaju zaključene koncesione ugovore za eksploataciju i vađenje šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače i iz Skadarskog jezera, sa kojih lokacija konkretno i na kolike količine?

Koliko je svaki od koncesionara pojedinačno uplatio koncesione naknade od 1.01.2006. godine do sada i za koliku količinu šljunka odnosno pijeska se odnosi ta naknada?

Da li je koncesionarima utvrđena obaveza da tokom eksploatacije šljunka i pijeska moraju voditi računa da ne mijenjaju vodotok rijeke kao i da se u koritu rijeke ne ostavljaju gomile kamenja koje nastaju sijanjem šljunka?

Ko konkretno u Ministarstvu nadzire zakonitost postupanja koncesionara na ovom području i kakve informacije Ministarstvo ima po ovom pitanju?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Velizar Kaluđerović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR ODGOVORA NA POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam poslaničko pitanje Vladi Crne Gore, odnosno njenom resornom Ministarstvu za kulturu

POSLANIČKO PITANJE

Kada će ministarstvo materijalno i tehnički pomoći manastir Pivu, taj neprocjenjivi dragulj naše kultume baštine, koji kao takav spada u red spomenika kulture prve kategorije, jer je poznato da se manastir Piva suočava sa problemima koji ozbiljno ugrožavaju njegov poznati izgled i u mnogome narušavaju njegovu egzistenciju. Prevashodno mislim na proces zaštite fresaka, ali i zaštite riznice manastira, u kojoj su eksponati od neprocjenjive vrijednosti.

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Vasilije Lalošević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR ODGOVORA NA POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu clana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam poslaničko pitanje Vladi Crne Gore, odnosno njenom resornom Mnistarstvu

POSLANIČKO PITANJE

S obzirom da su sredinom 90-ih godina prodati Grčkoj avioni tipa KANADER, koji su isključivo korišćeni za gašenje požara na prostorima tadašnje Sr Jugoslavije, a da iz godine u godinu u toku ljetnjih mjeseci bijesne požari u Crnoj Gori, da li će Vlada Crne Gore od budžetskog suficita izdvojiti sredstva za kupovinu adekvatnog protiv pozarnog aviona, pogotovo ako se zna činjenica da je 2002. godine bez širih konsultacija u tzv, užem kabinetu Mila Đukanovića donijeta odluka o kupovini dva aviona za potrebe iste vlade,od sredstava koji su pozajmljeni od tadašnjih "biznismena " koji se danas nalaze na interpolovim potjernicama.

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Vasilije Lalošević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR ODGOVORA NA POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine RCG, Ministru finansija postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Koliki iznos poreza na dodatnu vrijednost i poreza na dobit u periodu 01.01.2003 - 30.06.2007. godine su platila sledeća privredna društva:

 • "ELMOS" - Budva

 • ,,14. Septembar" - Podgorica

 • "McFly" - Podgorica

 • "Altegra" - Budva

 • "Vlatika" - Budva

 • "Čelebic"- Podgorica

 • "Cijevna Komerc" - Podgorica

 • "Normal-company"- Podgorica

 • "Zetagradnja" - Podgorica

 • "Alpha Invest" - Podgorica

 • "Monte Nova" - Podgorica

 • "Maprenat" - Tivat

Odgovor dati za svaku godinu posebno. Ukoliko smatrate da će javno objavljivanje traženih podataka imati posljedice na funkcionisanje navedenih privrednih društava, tražim da mi odgovor dostavite uz klauzulu o tajnosti podataka.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Srđan Milić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine RCG, Vladi RCG postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Ko su ličnosti čiju zaštitu vrši Uprava policije, na osnovu članova 3. i 6. Odluke o određivanju ličnosti i objekata čiju zaštitu vrši uprava policije ("Sl list RCG" br. 69/06 od 14.11.2006.), i koji su razlozi za zaštitu istih.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Srđan Milić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine RCG, Ministru finansija postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE
Obrazloženje

Cma Gora ima izuzetno veliki spoljnotrgovinski deficit i deficit tekućeg računa. Ovi deficiti su već nekoliko godina u stalnom porastu, a tokom ove godine, dakle u prvih šest mjeseci, su dostigli enormne razmjere, što znači da je izvozna konkurentnost crnogorske privrede u stalnom opadanju i na najnižem je nivou u njenoj novijoj istoriji.

Koliko pomenuti deficiti iznose za period 1.1.2007 - 30.6.2007 god., kakva je precizna struktura ostvarenog robnog izvoza i uvoza? Šta Vlada čini, da bi povećala konkurentnost privrede i smanjila ove deficite? S obzirom da je stupio na snagu CEFTA sporazum ili će vrlo brzo stupiti kod svih zemalja potpisnica, šta će Vlada preduzeti dok se konkurentnost crnogorskih privrednih subjekata, naročito u oblasti poljoprivrede, ne podigne na odgovarajući nivo da ih zaštiti.

Odgovor dati i u pisanoj formi.

Poslanik,
Dragiša Pešić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine RCG, Ministru finansija postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE
Obrazloženje

Šta Vlada RCG čini u kreiranju ambijenta koji bi omogućio da građani Crne Gore i crnogorska privreda ne uzimaju najskuplje kredite u Evropi, maltene, po zelenaškim kamatama?

Naime, poznato je da Crna Gora danas ima najviše kamatne stope u regionu i Evropi, koje iznose oko 10%. S obzirom da je Crna Gora gotovo u potpunosti privatizovala bankarski sektor, i da po tvrdnjama nadležnih, u Crnoj Gori posluju najrenomiranije evropske banke, zasto su kamatne stope i dalje ovako visoke i pogubne po uzimaoce kredita, naročito imajući u vidu činjenicu da je inflacija u Crnoj Gori, kako Vlada kaže, niža nego u Euro-zoni?

Da li su ovako visoke stope, posljedica rizika poslovanja u Crnoj Gori, koji i dalje utiče na odluke banaka, pogotovo što je tzv. jaz između prosječne efektivne kamatne stope i stope inflacije, najviši u Evropi i iznosi više od 8% ili duplo više od bankarskih standarda, te stoga proizilazi da je Crna Gora raj za skupe kredite i ostvarivanje tzv. ekstra-marže, tj. ekstra-profita, na račun građana i privrede Crne Gore?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Dragiša Pešić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR ODGOVORA NA POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine RCG, Vladi RCG, odnosno Ministarstvu prosvjete i nauke, postavljam sljedeće

POSLANIČKO P I T A NJ E
Obrazloženje

Da li su tačne informacije koje su nedavno objavili pojedini crnogorski mediji, da će u okviru takozvane "Optimizacije školske mreže" u Crnoj Gori, više od 20 osnovnih škola, na seoskom području biti zatvoreno, odnosno transformisano u područna odjeljenja, čime će pojedina sela i mjesni centri, koji su decenijama imali osnovnu školu, ostati bez tih ustanova, sa velikim posledicama koje prate tako drastične odluke?


Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Vuksan Simonović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR ODGOVORA NA POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine RCG, Vladi RCG, odnosno Ministarstvu kulture, medija i sporta, postavljam sljedeće

POSLANIČKO P I T A NJ E
Obrazloženje

Koliko je Vlada RCG, odnosno Ministarstvu kulture, medija i sporta, ove godine opredijelilo i dodijelilo sredstava za realizaciju FESTIVALA INTERNACIONALNOG A TERNATIVNOG TEATRA - FIAT, kao jedne od najprestižnijih kulturnih manifestacija na ovim prostorima, a koja će se održati od 08 - 30 septembra 2007. godine u organizaciji KIC "Budo Tomovic" u Podgorici?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Vuksan Simonović


ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR ODGOVORA NA POSLANIČKO PITANJE

  Pošalji prijatelju Verzija za štampu
Objavi
       

   
DOGADJAJI U SLIKAMA
   
       
   
Novo

     
   
Pravda za sve

SNP - TV

Ovo je zvanična Web prezentacija Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Vašim komentarima, predlozima i sugestijama koje možete ostaviti u Knjizi utisaka ili ih poslati na snppodgorica@t-com.me postajete dio našeg tima.

S poštovanjem,

Web tim SNP CG

   
   
ANKETA
 
Greska !!!
   

 

     
Brojac :22413761 Copyright :SNP CG,2007 Online :1885