EVROPSKA UNIJA  
 
 
Socijalistička narodna
partija Crne Gore
Ul. Vaka Đurovića br 5
81 000 Podgorica
Crna Gora
Tel : +382(0) 20 272 421
Fax : +382(0) 20 272 420
Mail : snp@t-com.me
Gdje se nalazimo?
 
Socijalistička narodna partija Crne Gore
   
Treća posebna sjednica, Drugog redovnog zasijedanja u 2011. godini, sazvana za 26. oktobar 2011.
 

.

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru pravde, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je do sada, nakon više od 5 godine, pravosnažno riješeno predmeta po podnesenim tužbama za nadoknadu štete, nastala 8. jula 2006. godine, usled razorne eksplozije skladišta eksplozivnog materijala u selu Vir, Mjesna zajednica Vidrovan, kod Nikšića?

Odgovor na poslaničko pitanje treba da sadrži i podatke:

 • koliki je broj podnesenih tužbi za naknadu štete po navedenom osnovu,

 • u kolikom broju od tih predmeta je Osnovni sud u Nikšiću donio presudu,

 • u kolikom broju predmeta je Viši sud u Podgorici, uvažio žalbu, poništio, presudu prvostepenog suda i predmet vratio na ponovni postupak,

 • u kolikom broju predmeta je Viši sud odbio žalbu, potvrdio presudu Osnovnog suda u Nikšiću, te koliki je ukupni iznos dosuđene naknade štete strankama u tim predmetima,

 • u kolikom broju predmeta je izjavljena revizija kod Vrhovnog suda Crne Gore, i na koji način je Vrhovni sud odlučio po izjavljenim Revizijama,

 • koliki broj ovih predmeta se sada nalazi na radu: kod Osnovnog suda u Nikšiću, Višeg suda u Podgorici i Vrhovnog suda Crne Gore.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

P o s l a n i k,
Neven Gošović

.

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru pravde, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je državnih službenika i namještenika, počev od 01.01.2010. godine, zasnovalo radni odnos na određeno vrijeme kod:

 • Ministarstva, (posebno za svako ministarstvo),

 • Uprava, (posebno za svaku upravu),

 • Zavoda, (posebno za svaki od Zavoda),

 • Direkcija, (posebno za svaku Direkciju),

 • Agencija, (posebno za svaku Agenciju),

 • Sekretarijata za zakonodavstvo,

 • Generalnog sekretarijata Vlade.

Koliko se, na dan postavljanja ovog poslaničkog pitanja, državnih službenika i namještenika nalazi u radnom odnosu na određeno vrijeme, kod gore naznačenih ministarstava i drugih organa državne uprave?

Naznačena pitanja ne odnose se na zaposlene u navedenim državnim organima po osnovu obavljanja pripravničkog straža.

Koliki je broj državnih službenika i namještenika, počev od 01.01.2010. godine, pa do sada, kod ministarstava i drugih organa uprave, zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

P o s l a n i k,
Neven Gošović

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, potpredsjedniku za politički sistem, Dušku Markoviću, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Da li je izradom Mape organizovanog kriminala u Crnoj Gori zaokružen set analitičkih dokumenata pripremljenih u skladu sa evropskim standardima, i da li je to operativni dokument, ili je riječ o još jednom – obaveznom dokumentu za sve zemlje članice EU, i one koje pretenduju za članstvo?

Odgovor tražim u pisanoj formi.

POSLANIK
Vasilije Lalošević

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Kakva je situacija oko novo formirane pomorske kompanije „Crnogorska plovidba“, i kakve su šanse da Crna Gora suštinski povrati imidž pomorske zemlje, koji je izgubljen propadanjem flote naše trgovačke mornarice?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Vasilije Lalošević

.

Na osnovu člana 187 stav 1 i člana 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministru finansija, Miloradu Katniću upućujem sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Da li je Vlada Crne Gore uradila analizu propisa koji uređuju pitanje finansiranja zapošljavanja pripravnika, o kojim se sve propisima radi i da li su pripremljene izmjene propisa u ovoj oblasti kojima će se obezbjediti svim visokoškolcima u Crnoj Gori da po automatizmu nakon što završe fakultet odrade pripravnički staž?
Ukoliko nije, zašto to nije do sada urađeno i kada će biti završeno?

Ko donosi odluku o podnijetim zahtjevima za finansiranje zapošljavanja pripravnika i po kojim kriterijumima?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK,
Snežana Jonica

.

Na osnovu člana 187 stav 1 i člana 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministru unutrašnjih poslova, Ivanu Brajoviću upućujem sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je ukupno zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo podnijeto Ministarstvu od dana početka primjene Zakona o crnogorskom državljanstvu do dana postavljanja ovog pitanja, koliko je zahtjeva odbačeno, koliko odbijeno, a koliko pozitivno riješeno, koliko se zahtjeva nalazi u proceduri?

Koliko je ukupno zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo, a koliko dopuna ranije podnijetih zahtjeva podnijeto Ministarstvu od dana početka primjene Zakona o dopunama zakona crnogorskom državljanstvu (Službeni list br. 46/11 od 16.09.2011.god.)

Koliko lica steklo državljanstvo porijeklom na osnovu člana 41 v, stava 5 Zakona o crnogorskom državljanstvu od stupanja na snagu Zakona do danas?

Šta sadrži Uputstvo za primjenu ovog zakona koje je ministarstvo dostavilo područnim jedinicama i kada im je ovo Uputstvo dostavljeno? Tražim da mi dostavite navedeno Uputstvo kao i formular izjave o prihvatanju prava i obaveza po osnovu crnogorskog državljanstva?

Da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova obavjestilo lokalne samouprave o obavezi koja proističe iz člana 68 stav 1 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika (Službeni list br.46/11 od 16.09.2011.god.) i koje aktivnosti su urađene na praćenju primjene tog propisa, koliko je lica od strane organa lokalne uprave do dana postavljanja ovog pitanja obavješteno o tome da u biračkom spisku za njih ne postoji podatak o crnogorskom državljanstvu. Navedene podatke tražim za svaku opštinu, Glavni grad i Prijestonicu pojedinačno.Tražim da mi dostavite i formular obavještenja koje su organi lokalne uprave koristili.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK,
Snežana Jonica

.

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, potpredsjedniku Vlade Crne Gore i ministru za informaciono društvo i telekomunikacije postavljam

POSLANIČKO PITANJE

Šta Vlada, odnosno resorno ministarstvo, preduzima povodom informacije da se na beskrupulozan način, kroz tzv. pozajmice matičnim kompanijama u inostranstvu izvlači profit iz poslovanja ostvaren u Crnoj Gori, kao što je to, između ostalih, bio slučaj nedavno sa kompanijom „Telenor” koja je „pozajmila” 150 miliona evra matičnoj kompaniji, da li je Vlada svjesna štetnih posljedica koje ovakvi i slični finansijski aranžmani nanose Crnoj Gori i njenoj privredi, da li postoji evidencija u Vladi koliko je bilo sličnih slučajeva, da li se razmišlja o mjerama kroz izmjenu zakonskih propisa da se ova praksa zaustavi i da li će Vlada napraviti opsežnu kontrolu poslovanja privatizovanih kompanija iz monopolskih sektora (energetika, telekomunikacije i sl.) kako bi se napravila analiza koristi, odnosno šteta koje su ove kompanije napravile svojim poslovanjem u Crnoj Gori.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Mr Aleksandar Damjanović

.

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministru postavljam

POSLANIČKO PITANJE

Šta Vlada Crne Gore, odnosno resorno ministarstvo, preduzima povodom činjenice da je Opština Budva stupila u proceduru izgradnje TQ centra „Plaza” bez prethodne saglasnosti Skupštine opštine Budva, uz tendersku proceduru započetu i završenu bez postojeće planske dokumentacije, koja je naknadno prilagođena poznatom kupcu, i da li Vlada smatra da su u ovoj proceduri prekršene odredbe zakona o državnoj imovini, o lokalnoj samoupravi i o finansiranju lokalne samouprave i da li Vlada ima ideju na koji će način čitav postupak gradnje TQ centra biti iskontrolisan u dijelu zakonitosti od strane nadležnih organa?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Mr Aleksandar Damjanović

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno Ivanu Brajoviću, Ministru unutrašnjih poslova i javne uprave, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li je postojala zakonska obaveza da se nakon izbora nove Vlade u decembru 2010. izvrši i izbor Direktora Uprave policije? Ako je postojala takva obaveza, zašto to do sada nije urađeno i kakav je u ovom trenutku status aktuelnog Direktora (v.d. ili Direktor), te kako Vi ocjenjujete rad Direktora Uprave policije?

Na osnovu čega se u javnosti već vodi rasprava da će se izbor Direktora Uprave policije izvršiti na javnom konkursu i na čemu zasniva samokandidovanje na tom konkursu aktuelnog Direktora Uprave policije, te zašto do sada Vlada nije predložila novi Zakon o policiji?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Predrag Bulatović

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno gospodinu Boru Vučiniću, Ministru odbrane, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

U srijedu 5. oktobra 2011. godine u Mojkovcu ste promovisali proizvodnju prvog pištolja i prve puške u Crnoj Gori, pri čemu ste apostrofirali „da nam crnogorska tradicija i daje za pravo da oružje proizvodimo“. Ne interesuje me koja je tradicija Crne Gore u proizvodnji oružja, već me interesuje i tražim odgovor koja je vlasnička struktura „Tara“ grupe iz Mojkovca, broj zaposlenih, asortiman proizvoda, kao i kapaciteti za proizvodnju najvažnijih i najznačajnijih proizvoda? Takođe, interesuje me međusobni odnos Vlade Crne Gore, odnosno Ministarstva odbrane ili nekog drugog Ministarstva sa „Tara“ grupom, kao i na koji način, pod kojim uslovima, u kojim količinama i pokojim cijenama će se vojnici i policajci u Crnoj Gori „dičiti svojim naoružanjem“ (pod navodnicima je vaša izjava kako su je mediji prenijeli), te na osnovu kog ekonomskog elaborata i projekta je Ministarstvo došlo do zaključka „da će učešće na tenderima „TARA“ grupe biti nova šansa za domaću ekonomiju“ (pod navodnicima je parafrazirana takođe Vaša izjava)?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Predrag Bulatović

.

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi, odnosno resornom potpredsjedniku Vlade, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Koliko iznose uplate kupca akcija KAP-a - Kompanije Salamon Enterprises Limited, odnosno CEAC izvršene od 27. jula 2005. godine do sada uplatom na žiro račun KAP-a ili na račun Države Crne Gore, odnosno njenih organa ili organizacija, po osnovu plaćanja kupoprodajne cijene, investicionih ulaganja i izvršavanja drugih ugovorenih obaveza inostranog partnera iz Kupoprodajnog ugovora i Ugovora o poravnanju, s tim da se navedu samo one uplate koje predstavljaju isključivo obavezu inostranog partnera i koje ne predstavljaju obaveze KAP-a ni kao kreditna zaduženja, ni kao garancije, niti kao obaveza vraćanja iz poslovanja KAP-a?

Molim da se u odgovoru precizno navede svaki pojedinačni iznos izvršene uplate od strane inostranog partnera sa navođenjem datuma uplate, korisnika računa na koji je izvršena uplata i svrhe izvršene uplate.

Koliko iznosi ukupna podrška Države Crne Gore KAP-u od jula 2005. godine do sada po osnovu datih subvencija, garancija, učešća u socijalnim programima KAP-a, otpisu dugova KAP-a prema državi i preduzećima sa većinskim državnim kapitalom, kao i po drugom osnovu?

Koliki je prosječni mjesečni iznos obračunatih poreza i doprinosa na neto zarade za sve zaposlene u KAP-u za devet mjeseci 2011. godine, a koliki je bio iznos istih tih obaveza KAP-a na mjesečnom nivou u periodu januar-jun 2005. godine?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Velizar Kaluđerović

.

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi postavljam sljedeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je od početka 2010. godine do postavljanja ovog poslaničkog pitanja kupljeno, ili eventualno na drugi način nabavljeno putničkih automobila za potrebe Vlade Crne Gore, drugih državnih organa, organa državne uprave, državnih agencija i drugih organizacija koje se finansiraju iz Budžeta Crne Gore?

Molim da se u odgovoru na ovo poslaničko pitanje precizno navede marka i cijena svakog nabavljenog putničkog auta, način njegove nabavke, naziv svakog dobavljača za kupovinu auta, naziv organa, organizacije i pojedinca kojim su auta data na korišćenje, kao i navedu registarske oznake koju je dobilo svako kupljeno ili na drugi način nabavljeno auto.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Velizar Kaluđerović

.

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, potpredsjedniku Vlade i predsjedniku Savjeta za privatizaciju prof. dr Vujici Lazoviću, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Na koji način je izvršena svojinsko upravljačka transformacija društvenog preduzeća RO „Jadranski sajam” – Budva u DD a kasnije i AD „Jadranski sajam” Budva i da li je u vrijednost kapitala obračunata vrijednost građevinskog zemljišta, površine 22.414 m2

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dr Svetozar Golubović

.

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministarki nauke dr Sanji Vlahović, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Koji su bili kriterijumi za dodjelu počasnog doktorata Bilu Klintonu, od strane privatnog Univerziteta „Mediteran”. Koliko je do sada i kome dodijeljeno počasnih doktorata na državnom i privatnim univerzitetima u Crnoj Gori.
Odgovor dati i u pisanoj formi.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dr Svetozar Golubović

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore ,odnosno, Ministarstvu zdravlja, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je, za vrijeme vaših mandata na mjestu Ministra zdravlja, realizovano donatorskih projekata u oblasti zdravstva? Koliko je za te projekte dobijeno sredstava od Evropske unije i drugih donatora, a koliko je bilo finansijsko učešće države Crne Gore u tim projektima? U kojim ustanovama su realizovani ovi projekti, jesu li svi realizovani i ako nijesu dokle se stiglo sa njihovom realizacijom?

Molimo navesti samo projekte čija je ukupna vrijednost iznad 10.000,00 eura.

Obrazloženje

U javnosti se često govori o projektima koji se u Crnoj Gori realizuju u oblasti zdravstva u saradnji sa Evropskom unijom i drugim međunarodnim donatorima. Potrebno je precizno saopštiti njihov broj, vrijednost, fazu i mjesto, odnosno ustanovu gdje su izvedeni ili je u toku njihova realizacija.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
dr Miloje Pupović

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore ,odnosno, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, postavljam sledeće :

POSLANIČKO PITANJE

Na koji način se vrši izbor članova komisija za dodjelu tuđe njege i pomoći formiranih pri centrima za socijalni rad¬ ? Ko su članovi pomenutih komisija
( za svaku komisiju pojedinačno), koliko traje njihov mandat i kolika je visina naknade za rad članova u komisijama?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Nataša Vuković

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore ,odnosno Ministarstvu prosvjete i sporta , postavljam sledeće :

POSLANIČKO PITANJE

Koliki je broj studenata koji su u studijskoj 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10,2010/11 godini stekli diplomu :

 • primijenjenih osnovnih studija

 • akademskih osnovnih studija

 • specijalističkih studija

 • primijenjenih magistarskih studija

 • akademskog naziva magistra nauka

 • akademskog naziva doktora nauka

na svim univerzitetima u Crnoj Gori i ustanovama visokog obrazovanja koje su licencirane i akreditovane u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju,pojedinačno po fakultetima, odsjecima i smjerovima.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Nataša Vuković

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore, odnosno, resornom ministarstvu, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li je Vlada, odnosno resorno ministarstvo, uradila dugoročni projekat revitalizacije nikšićke privrede. Ako jeste, koji privredni subjekti su obuhvaćeni tim projektom?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Veselinka Peković

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore, odnosno, resornom ministarstvu, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Gdje se i u kakvom stanju nalaze građevinski elementi (stare) Njegoševe kapele na Lovćenu i kada Vlada ima namjeru da realizuje Odluku Skupštine opštine Cetinje br.01, od 03.09.1971.godine koja je poslužila kao pravni osnov uklanjanja kapele sa vrha Lovćena , a kojom je predviđeno, ne njeno rušenje, već samo dislokacija.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Veselinka Peković

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu, postavljam sledeće: 

POSLANIČKO PITANJE

Da li država Crna Gora raspolaže odgovarajućim objektima koji su potrebni da bi se sprovodili, sudski procesi za krivična djela organizovanog kriminala i izvršenja presuda za navedena djela u kojima su predviđene zatvorske kazne?

Pod ovim podrazumijevam specijalne sudnice i zatvorske jedinice gdje bi se sprovodili ovi procesi i izvršavale krivične sankcije.

Da li ste kao nadležni ministar preduzimali ili preduzimate određene inicijative koje bi dovele do realizacije ovih neophodnih projekata za borbu protiv organizovanog kriminala?

Obrazloženje:

S obzirom na složenost problematike organizovanog kriminala, a i sa aspekta njegove opasnosti po cjelokupno društvo, pa i u toku trajanja procesa i izvršenja krivičnih sankcija, smatrao sam da je potrebno da postavim ovo pitanje, jer koliko je meni poznato ovakva infrastruktura kod nas ne postoji.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Obrad Gojković

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li ste upoznati sa sudskim procesom koji je muzička škola u Herceg Novom pokrenula i dobila sudsku presudu kojom se iseljava Hrecgnovsko pozorište iz zgrade u kojoj egzistira 23 godine? Ukoliko ste upoznati da li ste napravili konsultacije sa Ministarstvom kulture koje je krovna institucija pozorišta? Da li podržavate ovakav način rješavanja problema između javnih institucija koje u velikoj mjeri zahtijevaju saradnju nadležnih državnih organa i lokalne uprave koja je u ovom procesu apsolutno zaobiđena iako su objekti stečeni od strane lokalne uprave i imaju veliki zanačaj za građane Herceg Novog?

Obrazloženje:

Nažalost, nije prvi put, a o tome je crnogorska javnost dobro obaviještena, da postoji apsolutna nekoordinacija u djelovanju ministarstava i njihovih institucija u lokalnim sredinama, kao i postavljanje političi podobnih kadrova od strane Ministarstva u lokalnim sredinama.Apsolutno je neprihvatljivo da se u lokalnim sredinama, silom Ministastva, sprovodi politika funkcionisanja i postavljanja kadrova u institucijama pod njivom nadležnošću, bez vođenja računa o interesima lokalne zajednice.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Obrad Gojković

.

Na osnovu člana 187, stav 1 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore nadležnom ministarstvu postavljam sledeće :

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je studenata, po kom Pravilniku, i sa kojih privatnih fakulteta dobilo smještaj u studentskim domovima u nastavnoj 2011 - 2012. godini ?

Takođe me interesuje, koliko je otkupljenih proizvoda izvezeno iz Crne Gore.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Milan Knežević

.

Na osnovu člana 187, stav 1 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore, nadležnom ministarstvu postavljam sledeće :

POSLANIČKO PITANJE

U javnosti se već nekoliko mjeseci na osnovu izjava Vladinih zvaničnika spekuliše o mogućnosti saradnje i ujedinjenja CANU i DANU. Interesuje me da li u nadležnom mnistarstvu postoji zvaničan projekat koji se odnosi na ujedinjenje CANU i NVO DANU?

Ukoliko postoji, očekujem odgovor o nosiocima i sadržaju tog projekta.

Takođe me interesuje da li je, i u kom iznosu Vlada finansirala projekte DANU, i ako jeste, o kojim projektima je riječ?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Milan Knežević

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Koje je aktivnosti Vlada, odnosno Ministarstvo održivog razvoja i turizma vodilo na inplementaciji Plana posebne namjene za područje Bjelasice i Komova?

Obrazloženje

Krajem prošle godine usvojen je Prostorni plan posebne namjene za područje Bjelasice i Komova sa osnovnim ciljem da stvore formalno-planske pretpostavke za osmišljen razvoj, organizaciju i uređenje ovog područja, u skladu sa osnovnim razvojnim opredjeljenjima i na principima održivog razvoja.

Pošto je u postupku donošenja i izrade najavljivan kao osnovni preduslov za izuzetno važan, ne samo regionalani, nego i državni projekat valorizacije izdašnih resursa ovog područja, interesuje me lično, a informacija je potrebna i za 38 hiljada stanovnika koji žive na ovom području, šta je u prvoj godini važenja ovog dokumenta urađeno na njegovoj inplementaciji.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Veselin Bakić

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je primalaca državne pomoći iz sredstava koja su dodijeljena u 2010. godini, bilo iz sjevernog regiona, ko su bili ti primaoci, i po kom osnovu su primili pomoć?

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Obrazloženje

Ukupno dodijeljena državna pomoć u Crnoj Gori za 2010. godinu iznosila je 71.746.000,00 eura i veća je za 41,92% u odnosu na 2009. godinu, a u odnosu na dodijeljenu pomoć iz 2008. godine ona je veća za 56,32%.

Povećalo se i njeno učešće u BDP, pa je bilo za očekivati da će njen najveći dio biti usmjeren ka primaocima iz sjevernog regiona, kao najmanje razvijenog regiona naše države.

Pošto se iz Izvještaja o dodjeli državne pomoći u Crnoj Gori za 2010. godinu koji je Komisija za kontrolu državne pomoći usvojila 15. jula 2011. godine i dostavila Skupštini ne može doći do ovih informacija, a odgovor nijesam dobio ni na nedavno započetom pa potom prekinutom Kontrolnom saslušanju potpredsjednika Vlade, Vujice Lazovića i ministara Milorada Katnića i Vladimira Kavarića, koje je organizovao Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, dana 14.10. 2011. godine, odgovor sam zatražio kroz poslaničko pitanje.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Veselin Bakić

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu , postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITALJE

Do kojih ocjena je došao i koje mjere je preuzeo Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, prilikom provjere i ocjene eventualne potrebe preduzimanja adekvatnih zakonskih mjera u cilju zaštite imovinskih interesa Crne Gore nakon preuzimanja spisa predmeta u postupku pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine, riješenjem Uprave za nekretnine – područna jedinica Žabljak broj 953-114-Up1-742/09 od 05.02.2010. godine kojim je HM „Durmitor“ – Žabljak dozvoljena promjena upisa prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu površine 4 782 045 m2 (478h 204a i 5m2), a da pri donošenju tog riješenja Uprava za nekretnine – područna jedinica Žabljak nije pribavila mišljenje Privrednog suda da je plaćena tržišna naknada za isto, niti je riješenje shodno zakonu dostavila Državnom tužiocu, odnosno Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa pa je isto postalo konačno.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dobrica Šljivančanin

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koje su aktivnosti Vlada, odnosno resorno ministarstvo preduzeli na pripremi predstojeće zimske turističke sezone na Žabljaku kako bi se obezbijedili uslovi za funkcionisanje i rad skijališta, i šta je preduzeto na stvaranju uslova da preduzeće Ski-centar „Durmitor“ – u stečaju izađe iz stečaja i konacno uđe u transformaciju, a sve prednje u kontekstu usvojene informacije na sjednici Vlade 24. marta 2011. godine o modelima budućeg funkcionisanja skijališta „Savin kuk“ i „Štuoc“.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dobrica Šljivančanin

.

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministru postavljam:

POSLANIČKO PITANJE

Kolika je ukupna procijenjena šteta od posljedica katastrofalnih poplava koje su krajem prošle godine zadesile Crnu Goru, pojedinačno za svaku opštinu, koliko je domaćinstava, odnosno pravnih lica pretrpjelo štetu, kolika je šteta nanijeta državnoj imovini, naročito putnoj infrastrukturi, koliko je donešeno rješenja za isplatu naknada oštećenima od posljedica poplava, koliko je isplaćeno sredstava na dan 20.10.2011. godine, pojedinačno za svakog oštećenog, da li je sanirana šteta na putnoj i drugoj infrastrukturi, i ako nije kada se to očekuje, jer je prošlo gotovo godinu dana od poplava i da li je tačno da je u pojedinim opštinama isplaćivano oštećenima svega 10 do 20% iznosa procijenjene naknade za pretrpljenu materijalnu štetu?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dragoslav Šćekić

.

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministru rada i socijalnog staranja dr Suadu Numanoviću postavljam:

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je Fond rada, u periodu od 1. maja do 20. oktobra tekuće godine, donio rješenja po zahtjevima zaposlenih kojima je prestao radni odnos kod poslodavca usljed pokretanja stečajnog postupka, koliko ima zaostalih neizmirenih obaveza Fonda po ranijim zahtjevima, koliko je sredstava isplaćeno po zahtjevima u navedenom periodu i koliko je sredstava neophodno za izmirenje svih obaveza Fonda, po do sada donijetim rješenjima i do kog roka Fond planira da izmiri sve obaveze?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dragoslav Šćekić

..

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Kakvi su efekti privatizacije stomatološke službe u Crnoj Gori?

Koliko iznose fakturisane usluge privatnih stomatoloških ambulanti Fondu zdravstva Crne Gore za 2010. godinu, kao i za devet mjeseci 2011 .godine, uz navodjenje ukupnih obaveza, kao i pojedinačnog iznosa obaveza prema svakoj privatnoj stomatološkoj ambulanti?

Kako Fond zdravstva vrši kontrolu faktura ispostavljenih od strane privatnih stomatoloških ambulanti i da li je način ove kontrole uređen posebnim podzakonskim aktom Ministarstva zdravlja, odnosno Fonda zdravstva?

Da li ovaj način privatizacije može da bude model privatizacije i drugih grana medicine?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dr Radosav Nišavić

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Kada će Ministarsvto odbrane uvažiti SOVCG na čelu sa legalno izabranim predsjednikom Nenadom Čobeljićem i da li će se, s obzirom na preporuke EUIROMIL- a obustaviti disciplinski postupak protiv istog?

Postoje li i ako postoje koji su razlozi da se vojnicima po Ugovoru, ne produži Ugovor o službi u vojsci, ukoliko razlog nije pripadnost SOVCG i da li je na djelu antisindikalna diskriminacija?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dr Radosav Nišavić

.

  Pošalji prijatelju Verzija za štampu
Objavi
       

   
DOGADJAJI U SLIKAMA
   
       
   
Novo

     
   
Pravda za sve

SNP - TV

Ovo je zvanična Web prezentacija Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Vašim komentarima, predlozima i sugestijama koje možete ostaviti u Knjizi utisaka ili ih poslati na snppodgorica@t-com.me postajete dio našeg tima.

S poštovanjem,

Web tim SNP CG

   
   
ANKETA
 
Greska !!!
   

 

     
Brojac :22413770 Copyright :SNP CG,2007 Online :1894