EVROPSKA UNIJA  
 
 
Socijalistička narodna
partija Crne Gore
Ul. Vaka Đurovića br 5
81 000 Podgorica
Crna Gora
Tel : +382(0) 20 272 421
Fax : +382(0) 20 272 420
Mail : snp@t-com.me
Gdje se nalazimo?
 
Socijalistička narodna partija Crne Gore
   
Dvanaesta posebna sjednica, Prvog redovnog zasijedanja u 2011. godini, sazvana za 25. jul 2011.:
 

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koje radnje je, i kada, Vlada Crne Gore preuzela po, dana 13 januara 2011 godine, podnesenom zahtjevu Kluba odbornika Socijalističke Narodne Partije Crne Gore u Skupštini opštine Berane, za donošenje Odluke kojom će obustaviti od izvršenja Odluku o rješavanju stambenih kadrovskih potreba, koju je dana 02. 07. 2009. godine, donio predsjednik opštine Berane?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

P o s l a n i k,
Neven Gošović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu , postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li će, i koje mjere će Vlada Crne Gore preduzeti kako bi građani Crne Gore – štediše takozvane „INOS“ banke – poslovnih jedinica u Crnoj Gori, mogli ostvariti pravo na obeštećenje.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

P o s l a n i k,
Neven Gošović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, Ministarstvu unutrašnjih poslova , postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Zašto ministar unutrašnjih poslova, već 7 mjeseci nije podnio predlog za imenovanje direktora policije , ili za reizbor aktuelnog, ili imenovanje novog kadrovskog rješenja?

Ovo stoga jer je svim starješinama organa Uprave prestao mandat, pa su odlukom nove crnogorske Vlade u tzv. v.d stanju ?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Vasilije Lalošević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, Ministarstvu vanjskih poslova , postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li vaše Ministarstvo ima novih informacija o trojici crnogorskih državljana – pomoraca na brodu „ Polar“ kompanije „Paradise Navigation“, koje su oteli somalijski pirati.

Ovo iz razloga, što su se u pojedinim medijima pojavile informacije o navodnom prekidu pregovora o njihovom oslobađanju, što može dodatno „ usložiti“ – ionako složenu situaciju, u ovom slučaju.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Vasilije Lalošević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore, odnosno, Ministpu unutrašnjih poslova postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo podnijeto Ministarstvu unutrašnjih poslova od dana početka primjene Zakona o crnogorskom državljanstvu ( 05.maja 2008.godine ) do dana postavljanja ovog pitanja ukupno, kao i po opštinama tj. područnim jedinicama MUP-a pojedinačno, koliko je zahtjeva odbačeno, koliko odbijeno, a koliko pozitivno riješeno, te koliko se zahtjeva nalazi u proceduri (podatak takođe dostaviti ukupno i po opštinama tj. područnim jedinicama)?

Koliki je broj zahtjeva koji se, na dan postavljanja ovog pitanja, nalazi u proceduri, a da je za njih već istekao zakonski rok za odlučivanje?

Koliki je broj lica ukupno u Crnoj Gori i pojedinačno za svaku opštinu, Glavni grad i Prijestonicu, čija su oba roditelja u momentu njihovog rođenja bili crnogorski državljani koja su upisana u matične knjige rođenih, a nijesu upisana u knjige državljana iako su po tada važećim propisima o državljanstvu morala biti upisana i u knjige državljana Crne Gore.

Koliki je broj lica ukupno u Crnoj Gori i pojedinačno za svaku opštinu, glavni grad i prijestonicu, čiji je jedan roditelj u momentu njihovog rođenja bio crnogorski državljanin koja su upisana u matične knjige rođenih, a nijesu upisana u knjige državljana Crne Gore, iako su po tada važećim propisima o državljanstvu morala biti upisana i u knjige državljana Crne Gore.

Koji organi uprave su , od dana stupanja na snagu Zakona o crnogorskom državljanstvu do dana postavljanja ovog pitanja dostavili mišljenje vašem Ministarstvu u skladu sa članom 12 ovog Zakona i za koji broj lica, da li su svi predmeti u odnosu na koje su se odnosila navedena mišljenja pozitivno riješeni.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK,
Snežana Jonica

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore, odnosno, Ministarstvu unutrašnjih poslova postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koje lokalne samouprave su i kada stavile van snage sopstvene odluke o o utvrđivanju visine godišnje naknade za korišćenje puteva pri registraciji vozila, traktora i priključnih vozila, nakon stupanja na snagu Zakona o putevima (Sl.list RCG 41/04) i Odluke Vlade o utvrđivanju visine godišnje naknade za korišćenje puteva pri registraciji vozila, traktora i priključnih vozila (Sl.list RCG br 60/05)?

Tražim da mi dostavite sve odluke lokalnih samouprava o utvrđivanju pomenutih naknada i sve odluke o stavljanju van snage navedenih odluka.

Da li je i u kojim crnogorskim opštinama, u periodu od donošenja Odluke Vlade o utvrđivanju visine godišnje naknade za korišćenje puteva pri registraciji vozila, traktora i priključnih vozila do stavljanja van snage opštinskih odluka, postojala praksa istovremene naplate ovih prihoda po vladinoj i opštinskoj odluci, koje su opštine pomenutu naknadu naplaćivale samo po sopstvenim odlukama, a koje u skladu sa zakonom. Ukoliko jeste, u kojem vremenskom periodu, u kojim opštinama, za koji broj vozila, koji iznos sredstava je naplaćen suprotno zakonu i uredbi vlade? Da li je Ministarstvo preduzelo mjere na obezbjeđivanju poštovanja navedenih propisa u lokalnim samoupravama i koje mjere je preduzelo?

Koliko je vozila, , po kategorijama, nosivosti i zapremini motora registrovano ukupno u Crnoj Gori i pojedinačno po opštinama u 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010. godini.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK,
Snežana Jonica

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministru finansija, dr Miloradu Katniću postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li Crna Gora efikasno koristi sredstva iz tzv. IPA fondova predviđena u višegodišnjem indikativnom finansijskom okviru EK (MIFF) u iznosu od oko 200 miliona evra za period 2007-2013 godine, koliko projekata finansiranih iz ovih sredstava je urađeno i o kojim se projektima radi, i kakav je procenat iskorišćenosti ovih sredstava ukupno i po tzv. komponentama, u kojoj fazi se nalazi implementacija Decentralizovanog sistema upravljanja ovim sredstvima, kakva je sadašnja kontrola upotrebe ovih sredstava i da li je državna administracija i administracija u lokalnim samoupravama osposobljena za brzo, efikasno i optimalno korišćenje ovih sredstava, imajući u vidu svih pet komponenti?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Mr Aleksandar Damjanović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministru održivog razvoja i turizma, Predragu Sekuliću postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Šta Ministarstvo planira da uradi povodom informacije da je opština Budva stupila u proceduru izgradnje TQ centra „Plaža“ bez saglasnosti Skupštine opštine Budva i da li je tačno da je tenderska procedura za izgradnju tog objekta započeta u trenutku kada nijesu postojala odgovarajuća planska dokumenta, kao i šta će uraditi povodom rješavanja problema zabrane pristupa budvanskim plažama „Miločer“ „Sveti Stefan“ i „Maloj kraljičinoj plaži“ ustupljenim na korišćenje firmi DOO „ ADRIATIC PROPERTIES“ iz Budve od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, a na čijem je prostoru već nekoliko sezona za redom turistima i mještanima pristup zabranjen?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Mr Aleksandar Damjanović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministru kulture postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li resorno Ministarstvo kulture, odnosno Vlada Crne Gore imaju pripremljen plan za rješavanje nedostajućeg prostora za Muzej savremene umjetnosti, a nakon stupanja na snagu Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović – Njegoš ( dinamika, rokovi i sredstva za prostor), te da li su resorno ministarstvo i Muzej do vremena kada će se trajno riješiti ovaj problem napravili alternativni program i plan za ostvarenje njznačajnijih sadržaja koje je do sada Muzej savremene umjetnosti realizovao u prostoru dvorca Petrovića na Kruševcu?

Obrazloženje:

Pomenutim Zakonom za rad Fondacije potomci dinastije imaju pravo isključivog korišćenja prvog spratnog dijela dvorca Kruševac u Podgorici, a za protokolarne potrebe Fondacija ima prioritet u odnosu na druge korisnike korišćenja prizemnog dijela. Iz ove odredbe se jasno vidi da će Muzej redukovati ili čak ukinuti neke svoje do sada najvažnije sadržaje, a koje nije moguće ostvariti i bez korišćenja spratnog dijela.

Takođe, uočava se, da samo u idealno vremenski programiranoj aktivnosti Fondacije i Muzeja prizemlje Dvorca može koristiti Muzej.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Predrag Bulatović

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministru pravde postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koje najznačajnije mjerljive konkretne rezultate možete saopštiti, a koje ste evidentirali od utvrđivanja tzv. sedam uslova EK, a koji se odnose na oblast borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije (ovdje ne mislim na pripremljene ili usvojene zakonske projekte i programe, već na njihovu konkretnu implementaciju kroz rad Policije, Tužilaštva i Sudova), kao i koja je Vaša ocjena na pitanje da li aktivnost na tom planu zadovoljavajuća za konačnu pozitivnu ocjenu EK?

Obrazloženje:

Evropska komisija insistira na konkretnim i mjerljivim rezultatima u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i u sprovođenju Vladine strategije i Akcionog plana u toj oblasti. Takođe, u Deklaraciji i Preporukama Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore koji je održan od 17. do 19. maja 2011. godine u Podgorici sadržani su i konkretni uslovi i zahtjevi u odnosu na korupciju.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Predrag Bulatović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu finansija, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li je Vlada Crne Gore vršila izmjene i dopune Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („SL. List Crne Gore br 44/10“) ili donijela novu Uredbu i, ako nije, da li cijeni da to nije neophodno činiti, ili su razlozi druge prirode?

Da li je, i ako jeste, kada je raspisan javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za finansiranje planova i programa organizacija iz čl. 15 stav 2 Zakona o igrama na sreću i koji iznos sredstava se raspodjeljuje na tom konkursu, a ako nije raspisan konkurs, molim da navedete razloge zbog kojih se kasni sa njegovim objavljivanjem.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Velizar Kaluđerović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu ekonomije, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Sa kolikim ukupnim iznosom sredstava je Crna Gora pomogla Kombinat aluminijuma – Podgorica od njegove prodaje sredinom 2005 godine do sada po svim osnovama pomoći (subvencije, fiskalne olakšice, garancije, otpis duga, preuzimanje duga KAP-a, učešće u socijalnom programu i dr.), uz navođenje pojedinačnog iznosa pomoći po svakom osnovu posebno i po godinama kada je pomoć pružena?

Koliki iznos od ukupne pomoći KAP-u je dat u vidu državne pomoći, sa navođenjem iznosa i vida državne pomoći po svakoj godini pojedinačno.

Da li je u iznos ukupne pomoći KAP-u uključen i iznos od 105 miliona evra duga KAP-a čije preuzimanje na sebe je preuzela Crna Gora Kupoprodajnim ugovorom KAP-a iz 2005 godine – Aneks broj 12 i potvrdila Ugovorom o poravnanju iz 2010 godine i kako je i gdje klasifikovano preuzimanje, odnosno otpis tog duga KAP-u, a ako nije, kako se taj dug sada vodi kod Države i KAP-a?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Velizar Kaluđerović

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno ministru ekonomije gospodinu Vladimiru Kavariću , postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Na koji način namjeravate da riješite probleme nekadašnjih zaposlenih radnika u nikšićkoj kompaniji AD „ Nik oil“ u stečaju?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dr Svetozar Golubović

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno ministru ekonomije gospodinu Vladimiru Kavariću , postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Šta preduzimate u cilju rješavenja problema zaposlenih u nikšićkoj kompaniji „ AD Tehn ostil HVT“?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dr Svetozar Golubović

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu zdravlja, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koliko se pacijenata nalazi na „listama čekanja“, odnosno koliko je vremena potrebno čekati u KBC Podgorica, za:

  • Koronarografiju kod stabilne angine pektoris;

  • Ugranju proteze zgloba kuka kod degenerativnog oboljenja i

  • Operaciju tumora dojke zbog sumnje na malignitet?

Obrazloženje:

Čekanje na pojedine medicinske intervencije je veliki problem za pacijente. Potrebno je imati uvid u sadašnje stanje po ovom pitanju.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
dr Miloje Pupović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Hoće li biti radova na rekonstrukciji i izgradnji puta Kosanica – Bobovo?

Obrazloženje:

Krajem decembra 2008. godine u Sali SO Pljevlja potpisan je Sporazum o partnerstvu za rekonstrukciju i izgradnju puta od Kosanice, preko Glibaća i Bobova do granice sa Bosnom i Hercegovinom.

Sporazum su potpisali: dr Filip Vuković - predsjednik opštine Pljevlja, Predrag Bošković - predsjednik odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja, Žarko Živković – direktor Direkcije javnih radova, Veselin Grbović – direktor Direkcije za saobraćaj, Dragan Brković – predsjednik kompanije „Vektra-Montenegro“ i mr Milutin Simović – tadašnji ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
dr Miloje Pupović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore , Ministarstvu zdravlja, postavljam sledeće :

POSLANIČKO PITANJE

Za koje dijagnostičke i terapijske procedure i operativne zahvate se obrazuju liste čekanja, na koji način i po kojim terapijskim kriterijumima se formiraju i koliko je prosječno čekanje, pojedinačno i po listama, kao i šta Vlada i nadležno ministarstvo preduzima da se smanji period čekanja?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Nataša Vuković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore , Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, postavljam sledeće :

POSLANIČKO PITANJE

Da li shodno Zakonu o bezbjednosti hrane sanitarna, veterinarska i fitosanitarna inspekcija vrše kontrolu poljoprivrednih proizvoda kao i ispunjavanja opštih i posebnih higjenskih zahtjeva subjekata u poslovanju sa hranom na tržnicama i pijacama, da li se kontrola vrši svakodnevno i koliko je u periodu od 01.05.2011. godine do danas na pijacama u Crnoj Gori uništeno hrane koja nije bezbjedna za upotrebu?


Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Nataša Vuković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore, odnosno, Ministarstvu prosvjete i sporta, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

U kojoj je fazi projekat štampanja udžbenika na crnogorskom jeziku, odobren od strane Savjeta za opšte obrazovanje, nakon usvajanja Programa za osnovne, srednje škole i gimnaziju, Gramatike na crnogorskom jeziku i Pravopisa i da li je završen postupak štampanja na crnogorskom jeziku svih lektira koje su predviđene nastavnim planovima i programima za osnovne, srednje škole i gimnaziju, ukoliko jeste koji autori i koja djela su obuhvaćena kao lektire pomenutim planovima i programima .

Takođe, me interesuje da li postoji dovoljan broj nastavnog kadra kvalifikovanog za izvođenje nastave predmeta Crnogorski jezik i književnost, šta će Ministarstvo učiniti na prevazilaženju kadrovskog deficita, odnosno na koji način će Ministarstvo nadomjestiti nedostatak diplomiranih profesora crnogorskog jezika i književnosti imajući u vidu da je Katedra za crnogorski jezik i književnost formirana 2008. godine.

Ovo iz razloga sagledavanja potrebe ravnopravnosti lingvističke većine u Crnoj Gori, a to su po rezultatima popisa oni koji govore srpskim jezikom, odnosno 42.88 % građana Crne Gore.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Veselinka Peković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu kulture, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li je Ministarstvo kulture preduzimalo bilo koju konkretnu aktivnost na realizaciji javnog obećanja Ministra kulture Branislava Mićunovića datog prije nekoliko godina da će u okviru objekta Doma revolucije u Nikšiću izgraditi prostorije za rad Nikšićkog pozorišta?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Veselinka Peković

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li su nadležni državni organi utvrdili čija je odgovornost za pokretanje klizišta u selu Mojdež kod Herceg Novog posle dodjele koncesija privatnim firmama i šta Vlada planira da preuzme za sanaciju klizišta koje je permanentna opasnost.

Obrazloženje:

Klizištem u selu Mojdeš nanesene su velike materijalne štete i ugroženi su životi građana i poremećeni su vodotokovi. Do sada je lokalna samouprava podnijela najveći dio tereta, a zbog učinjene štete niko nije odgovarao.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Obrad Gojković

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom ministarstvu, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li je i kada Savjet za privatizaciju potpisao novi ugovor kjim se produžava Ugovor Vektra Boki i koji su elementi tog Ugovora.

Obrazloženje:

Prethodnih mjeseci u dva navrata sam, na osnovu instituta definisanog članom 50 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Savjetu za privatizaciju tražio informaciju o tačnosti medijskih navoda da je Savjet za privatizaciju produžio Ugovor Vektra Boki. Kako odgovor na moje inicijative do danas nisam dobio koristim priliku da putem poslaničkog pitanja upoznamo javnost sa Vladinim planovima vezanim za problem privatizacije Vektra Boke koji je do sada rezultirao gubicima desetina miliona evra po državu Crnu Goru i grad Herceg Novi.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Obrad Gojković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koje aktivnosti je dosad sprovelo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u dijelu otkupa poljoprivrednih proizvoda sa područja Zete, Malesije i Lješkopolja?
Koje su količine povrća, i po kojoj cijeni dosad otkupljene, i da li je osim AD Plodova, još neki privredni subjekt bio uključen u otkup poljoprivrednih proizvoda i pod kojim uslovima?

Takođe me interesuje, koliko je otkupljenih proizvoda izvezeno iz Crne Gore.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Milan Knežević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li je Vlada Crne Gore, odnosno nadležno ministarstvo upoznato i kakav ima stav, povodom zahtjeva za obnavljanja postupka restitucije u slučajevima porodica Popović čije zemljište koriste AD Plantaže.

Takođe, isti odgovor očekujem i u vezi sa slučajem gospođe Vjere Vujović koja je i nakon mišljenja sudskog vještaka ostala uskraćena za pravednu finansijsku nadoknadu, nakon što je njoj i njenim bliskim srodnicima Država oduzela najveći dio imovine, i za to iplatila simboličnu nadoknadu?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Milan Knežević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu ekonomije, postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je direktnih stranih investicija prispjelo zadnjih tri godine u sjevernom regionu i koje je projekte iz ovog regiona promovisala Agencija za promociju stranih investicija ?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Veselin Bakić

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno resornom Ministarstvu finansija postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Kada će Uprava za nekretnine odnosno njena služba iz Andrijevice postupiti po zahtjevu Opštine Andrijevica broj 954-110-13 od 18.02.2011. godine?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Veselin Bakić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore, odnosno, Ministarstvu unutrašnjih poslova postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITALJE

„Da li je Vlada donijela Odluku o preuzimanju skijališta na Durmitoru „Savin kuk” i „Štuoc” i da li je utvrdila model njihovog budućeg funkcionisanja, a sve u cilju bolje valorizacije prirodnih potencijala Durmitora i bolje turističke ponude Žabljaka i Crne Gore?”

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dobrica Šljivančanin

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore, odnosno, Ministarstvu unutrašnjih poslova postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Da li je i u kojim crnogorskim opštinama, u periodu od donošenja Odluke Vlade o utvrđivanju visine godišnje naknade za korišćenje puteva pri registraciji vozila, traktora i priključnih vozila do stavljanja van snage opštinskih odluka, postojala praksa istovremene naplate ovih prihoda po vladinoj i postojećoj opštinskoj odluci, koje su opštine pomenutu naknadu naplaćivale samo po sopstvenim odlukama, a koje u skladu sa zakonom. Ukoliko jeste kolki je bio vremenski period duple naplate u tim opštinama i kada su te opštine saglasno Zakonu stavile van snage sopstvene odluke.

Koliko je vozila na koja se odnosi naplatanaknada iz pomenute Odluke, po kategorijama, nosivosti i zapremini motora registrovano ukupno u Crnoj Gori i pojedinačno po opštinama u 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010. godini.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dobrica Šljivančanin

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno ministru ekonomije gospodinu Vladimiru Kavariću , postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Kakvi su efekti završenog procesa privatizacije privrednih subjekata u Opštini Plav, kolika je procijenjena vrijednost imovine prije otpočinjanja procesa privatizacije, a kolika je sada, koliko je radnika bilo zaposleno u plavskim privrednim subjektima, a koliko je zaposleno sada, šta je Vlada Crne Gore učinila da u preduzećima u kojima ima većinsko vlasništvo pokrene proces proizvodnje, da li se u pojedinim preduzećima mogla izvršiti promjena djelatnosti, da li je realizovan socijalni program za radnike koji su ostali bez posla, koliko radnika nije dobilo otpremnine preko novoosnovanog Fonda rada i kakve će biti buduće aktivnosti Ministarstva ekonomije u okviru svoje nadležnosti?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dragoslav Šćekić

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, Ministarstvu turizma i održivog razvoja , postavljam sledeće:

POSLANIČKO PITANJE

Šta je Vlada uradila na poboljšanju turističke ponude na sjeveru Crne Gore kao i šta je rađeno na razvoju planinskog, seoskog i sportsko rekreativnog turizma?
Šta je urađeno na obnovi i izgradnji novih smještajnih kapaciteta i koji su to projekti koji će doprinijeti razvoju turističke ponude ovog regiona i valorizaciji njegovih resursa?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dragoslav Šćekić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

..

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore, Ministarstvu zdravlja, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Koliko je u zadnjih pet godina riješeno stambenih pitanja zaposlenih u zdravstvu, a posebno na sjeveru Crne Gore kroz projekte socijalne izgradnje, kreditiranja od Fonda zdravstva, Vladin projekat „ 1000 + stanova“ i kroz bilo koji vid rješavanja tih problema.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dr Radosav Nišavić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore , Vladi Crne Gore, Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, postavljam sledeće :

POSLANIČKO PITANJE

Koje konkretne mjere Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja preduzima, da se na sjeveru Crne Gore unaprijedi poljoprivredna proizvodnja i da li su te mjere dale rezultate koji idu u pravcu povećanja obradivih površina, povećanja proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, kao i povećanja broja grla stoke, te povećanja proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i otkupa ovih proizvoda.

Da li mjere, koje je u gore navedenom smislu Ministarstvo preduzima, zaustavnjaju dalje iseljavanje stanovništva iz sjevernog regiona Crne Gore.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dr Radosav Nišavić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

.

  Pošalji prijatelju Verzija za štampu
Objavi
       

   
DOGADJAJI U SLIKAMA
   
       
   
Novo

     
   
Pravda za sve

SNP - TV

Ovo je zvanična Web prezentacija Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Vašim komentarima, predlozima i sugestijama koje možete ostaviti u Knjizi utisaka ili ih poslati na snppodgorica@t-com.me postajete dio našeg tima.

S poštovanjem,

Web tim SNP CG

   
   
ANKETA
 
Greska !!!
   

 

     
Brojac :22413711 Copyright :SNP CG,2007 Online :1835