EVROPSKA UNIJA  
 
 
Socijalistička narodna
partija Crne Gore
Ul. Vaka Đurovića br 5
81 000 Podgorica
Crna Gora
Tel : +382(0) 20 272 421
Fax : +382(0) 20 272 420
Mail : snp@t-com.me
Gdje se nalazimo?
 
Socijalistička narodna partija Crne Gore
   
Zapisnik sa VII sjednice Drugog redovnog zasijedanja u 2009. god. Skupštine CG, održane 21. i 28. decembra 2009. godine
 

ZAPISNIK
sa 7. posebne sjednice drugog redovnog zasijedanja u 2009. godini Skupštine Crne Gore 24. saziva, održane 21. i 28. decembra 2009.godine

Sjednica je počela 21. decembra u 12 sati i 35 minuta.

Sjednici je predsjedavao Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine, a jednim dijelom, zbog spriječenosti predsjednika, predsjedavaf su, naizmjenično, Željko Šturanović i Rifat Rastoder, potpredsjednicl Skupštine.

Predsjednik Skupštine je podsetio da je ovo sjednica u redovnom zasijedanju posvećena premijerskom satu i poslaničkim pitanjima i objavio da je dnevni red sjednice

PREMIJERSKI SAT I POSLANIČKA PITANJA.

U okviru premijerskog sata pitanja predsjedniku Vlade postavili su:

1. Poslanik PREDRAG SEKUUĆ, predsjednik Kluba poslanika Demokratske partije socijalista:

Prema Ustavu Crne Gore, Vlada je odgovorna za sprovođenje unutrašnje i spoljne politike. Kako ocjenjujete ono što je tokom 2009. godine Vlada Crne Gore uradila na spoljnopolitičkom planu kada su u pitanju naša dva strateška cilja -učlanjenje u Evropsku uniju i NATO?
Milo Đukanović, predsjednik Vlade odgovorio je na pitanje Predraga Sekulića.
 
2. Poslanik SRĐAN MIUĆ, u ime Kluba poslanika Socijalističke narodne partije:

Da li smatrate da ste se snašli na poziciji predsjednika Vlade, u svijetlu ostvarivanja svih onih obećanja koje ste dali za izbore 2009. godine, a u okviru sfere zaštite socijalnih prava, prava obrazovanja i zdravstvene zaštite svih građana Crne Gore?
Milo Đukanović, predsjednik Vlade odgovorio je na pitanje Srđana Milića.

3. Poslanik ANDRIJA MANDIĆ, u ime Kluba poslanika Nove srpske demokratije:

Na koji iznos Vaša Vlada procjenjuje pokretnu i nepokretnu imovinu crnogorskih građana, odnosno stranih državljana na prostoru Crne Gore, za koju postoji osnovana sumnja da je stečena organizovanim kriminalom?
Milo Đukanovič, predsjednik Vlade odgovorio je na pitanje Andrije Mandića.

4. Poslanik NEBOJŠA MEDOJEVIĆ, u ime Kluba poslanika Pokreta za promjene:

Koji su, po Vama, unutrašnji razlozi za duboku strukturnu i sistemsku krizu u zemlji? Zašto je Vlada odlučila da teret ekonomske krize prevali na teret srednje klase koja se nalazi na rubu siromaštva, kroz smanjenje zarada, otpušanja i povećanja poreza, a izbjegla da dodatno oporezuje tajkune uvođenjem poreza na bogatstvo i potrošnju luksuznih roba i usluga?

Milo Đukanović, predsjednik Vlade odgovorio je na pitanje Nebojše Medojevića.

5. Poslanik dr AMER HALlLOVIĆ, u ime Kluba poslanika Bošnjačke stranke:

Ravnomjerni ekonomski razvoj svih područja Crne Gore je preduslov njenog ukupnog i održivog razvoja. Tako se postiže bolja unutrašnja integracija prostora, veće korišćenje razvojnih resursa i postiže pravednija preraspodjela koristi od razvoja među svim prostorima i segmentima društva.

S druge strane, kod nas imamo velike razlike u nivou razvijenosti i tendenciju da se te razlike povećavaju. Ovu tezu potvrđuju uporedni parametri koji po subregionima pokazuju nivo bruto drustvenog proizvoda po stanovniku, stope uposlenosti, odnosno neuposlenosti stanovništva, stope siromaštva po regionima, nivo nejednakosti u mogućnostima potrošnje itd. Oni jasno pokazuju da su dosadašnje mjere države, odnosno Vlade, učinjene u cilju smanjenja ovih razlika, bile nedovoljne.

Nas u BS-u interesuje hoće li Vlada do kraja godine, kako je bilo predviđeno, predložiti zakon o regionalnom razvoju i druge neophodne propise i stvoriti adekvatnu institucionalnu podršku koja će se starati o podsticaju ravnomjernog regionalnog razvoja?

Milo Đukanović, predsjednik Vlade odgovorio je na pitanje dr Amera Halilovića.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je završen dio sjednice koji se odnosi na premijerski sat i odredio kraću pauzu.

* * *

Sjednica je prekinuta u 13 sati i 40 minuta, a nastavljena u 13 sati i 50 minuta.

Poslanik Vasilije Lalošević javio se za proceduralnu intervenciju i obavijestio da nije dobio odgovor na poslaničko pitanje sa prošle sjednice.

Zatim se prešlo na poslanička pitanja.

Poslanička pitanja postavili su:

Potpredsjedniku Vlade i ministru finansija dr lgoru Lukšiću,

1. Poslanik dr SRĐA BOŽOVIĆ

Da li se prati i utvrđuje i koliko iznosi ukupna imovinska šteta bankarskog sektora, odnosno pojedinih banaka u 2005, 2006, 2007. i 2008. godini, zbog neizmirenih odobrenih kredita, jer ne postoji mogućnost naplate kompletnog ili dijela dospjelih potraživanja od hipotekarnih dužnika vansudskom prodajom nepo-kretnosti ili aktiviranjem drugih instrumenata obezbjeđenja; da li su nadležni državni organi ispitivali elemente krivično pravne i ostalih oblika odgovornosti, zbog ovakve prakse rizičnog, nekvalitetnog i nedovoljnog obezbjeđenja potraživanja, koja se ne mogu namiriti u postupku prinudne naplate i o kakvim je rezultatima riječ?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a dr Srđa Božović je komentarisao odgovor.

2. Poslanica SNEŽANA JONICA

Da li ste Vladi Crne Gore predložili Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i ako jeste, kada ste to uradili i koga ste predložili; da li je Vlada Crne Gore imenovala Zaštitnika imovinsko - pravnih interesa Crne Gore; ukoliko nije, zašto to nije urađeno; ko vrši poslove Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore od 28.septembra 2009.godine, kada je istekao rok predviđen članom 68 Zakona o državnoj imovini u okviru kojeg je te poslove vršio Vrhovni državni tužilac; da li je Vlada Crne Gore donijela propise o načinu vođenja evldencl]e pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini i ukoliko jeste kada je to urađeno?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a Snežana Jonica je komentarisala odgovor.

3. Poslanik RADOJICA ŽIVKOVIĆ

Da li je Vlada do sada raspravljala o reviziji Budžeta Crne Gore za 2008. godinu koji je uradila Državna revizorska institucija i, ako jeste, da li je bilo šta preduzela prema onim rukovodiocima potrošačkih jedinica Budžeta za koje je DRI nedvosmisleno utvrdila da su kršili zakon prilikom trošenja novca koji im je povjeren Zakonom o budđetu za 2008. godinu?

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a Radojica Živković je komentarisao odgovor.

4. Poslanik NEVEN GOŠOVIĆ

Da li je Uprava za imovinu izvršila popis imovine bivših društveno-političkih organizacija u zakonom predviđenom roku i da li je podnijela zahtjev za upis naznačene imovine u katastar nepokretnosti?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a Neven Gošović je komentarisao odgovor.

5. Poslanik SLAVEN RADUNOVIĆ

Koliki je broj pravnih lica sa blokiranim računima na dan 18.12.2009.godine. Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a Slaven Radunović je komentarisao odgovor.

6. Poslanik mr ALEKSANDAR DAMJANOVIĆ.

Koliko je lica, od početka primjene Zakona o poreskim savjetnicima pa do 1.12.2009. godine, položilo ispit za poreskog savjetnika, te koliko je fizičkih lica dobilo licencu za rad i otpočelo sa radom kao poreski savjetnici i koliko je privrednih društava registrovano za obavljanje navedene djelatnosti; da li je nadležno ministarstvo donijelo sve podzakonske propise i koje u roku utvrđenom članom 23 Zakona; koliko je licenci izdalo shodno članu 24 Zakona; da li je i kada osnovana Komora poreskih savjetnika Crne Gore i da li su joj obezbijeđena sredstva za rad, kada je održana osnivačka skupština Komore i kako resorno ministarstvo ocjenjuje dosadašnju implementaciju Zakona i benefite koji su u sferi poreskog sistema ostvareni dosadašnjom primjenom Zakona o poreskim savjetnicima?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr lzgor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a mr Aleksandar Damjanović je komentarisao odgovor.

7. Poslanik ANDRIJA MANDIĆ

Kako je Vlada raspolagala novcem od privatizacije i u koje svrhe je potrošila ta sredstva? Molim da saopštite tačne iznose, namjenu i raspored utrošenih sredstava po godinama.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a Andrija Mandić je komentarisao odgovor.
Potpredsjedniku Vlade Svetozaru Maroviću.

1. Poslanik PREDRAG BULATOVIĆ

Javnosti su, iz Vašeg kabineta, saopštene informacije i stavovi o potrebi ukidanja više stotina akata i, s tim u vezi, od Vas tražim odgovor povodom toga, u mjeri i na način koji se u ovoj fazi aktivnosti može dati?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Svetozar Marović, potpredsjednik Vlade, a Predrag Bulatović je komentarisao odgovor.

2. Poslanik ANDRIJA MANDIĆ

Šta precizno znači akcija "Giljotina propisa" koju su u medijima najavili Viši savjetnici i do kada planirate da završite čitavu operaciju?

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Svetozar Marović, potpredsjednik Vlade, a Andrija Mandić je komentarisao odgovor.

3. Poslanik KOČA PAVLOVIĆ

Da li je Vlada sačinila Plan tehnoloških viškova zaposlenih u državnoj upravi i, ako jeste, koliki broj zaposlenih Vlada namjerava da otpušti tokom 2010. godine, tako što će ih poslati na dvogodišn]e odsustvo, u skladu sa novim odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Svetozar Marović, potpredsjednik Vlade, a Koča Pavlović je komentarisao odgovor.

4. Poslanik GORAN DANILOVIĆ


Kada će Vlada predložiti održava nje referenduma na kojemu će se građani Crne Gore opredijeliti za ili protiv učlanjenja u NATO?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Svetozar Marović, potpredsjednik Vlade, a Goran Danilović je komentarisao odgovor.

Ministru inostranih poslova

1. Poslanik SLAVEN RADUNOVIĆ

Da li će Ministarstvo inostranih poslova predložiti Vladi Crne Gore da povuče odluku o priznavanju Kosova kao nezavisne države, ukoliko Međunarodni sud pravde u Hagu zaključi da je odluka o proglašenju nezavisnosti u suprotnosti sa međunarodnim pravom?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Milan Roćen, ministar inostranih poslova, a Slaven Radunović je komentarisao odgovor.

Potpredsjedniku Vlade dr Vujici Lazoviću

1. Poslanik SRĐAN MILIĆ

Sa kojim kapitalom, kojim nepokretnostima i ostalim materijalnim dobrima raspolaže preduzeće HTP "Budvanska rivijera" AD (tabelarno - koje sve ugovore o dugoročnorn zakupu i investiranju i sa kojim partnerima HTP "Budvanka rivijera ima zaključene); kako će se planirana privatizacija "Budvanske rivijere" u 2010.godini odraziti na godišnje zakupnine koje kompanija HTP "Budvanska rivijera" ima zaključene po osnovu ugovora o dugoročnorn zakupu i investiranju; koja je projektovana i očekivana cijena koju planirate da postignete ovom privatizacijom; šta je ucrtano detaljnim urbanističkim planovima na lokacijama i nepokretnostima koje su u posjedu HTP "Budvanska rivijera"?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Vujica Lazović, potpredsjednik Vlade, a Srđan Milić je komentarisao odgovor.

2. Poslanik GENCI NIMANBEGU

Da li ste upoznati sa finansijskim problemima najboljeg ponuđača na tenderu za izdavanje u dugoročni zakup turističkog kompleksa Valdanos "Siviko lux-a" i zašto ne poništite tendersku proceduru za valorizaciju Valdanosa i time zaštitite vlasnička prava lica kojima je uzet Valdanos u vrijeme socijalističke Jugoslavije i ornogućite da se ta imovina vrati prethodnim vlasnicima?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Vujica Lazović, potpredsjednik Vlade, a Genci Nimanbegu je komentarisao odgovor.

3. Poslanik mr ALEKSANDAR DAMJANOVIĆ

Ko su predsjednici i članovi bordova i izvršni direktori u akcionarskim društvima u kojima država Crna Gora ima većinsko vlasništvo na dan 1.12.2009.godine; ko su predsjednici i članovi upravnih odbora i direktori javnih prduzeća čiji je osnivač država Crna Gora, koliko su im pojedinačno isplaćene zarade, odnosno naknade za novembar 2009.godine i koliko iznosi ukupno isplaćena suma svih tih zarada, onosno naknada na nivou novembra? (pregled dati za svako javno preduzeće, odnosno svako akcionarsko društvo pojedinačno, sa detaljnim pregledorn ostvarenih zarada i naknada).

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Vujica Lazović, potpredsjednik Vlade, a mr Aleksandar Damjanović je komentarisao odgovor.

4. Poslanik dr SRĐA BOŽOVIĆ

Da li je Vlada Crne Gore izgradila efikasan model eliminisanja pojave nelegalnog radnog angažovan]a stranaca; koliko sada takvih lica radi u sektoru sive i formalne ekonomije; na koji iznos se procjenjuje propuštena imovinska korist Crne Gore po ovom osnovu u 2007. i 2008.godini; da li Vlada radi i šta radi na programskoj dinamičkoj realizaciji angažovanja značajnih finansijskih potencijala naše dijaspore, odnosno novca građana Crne Gore koji su na privremenom radu u inostranstvu u ekonomski razvoj Crne Gore; da li imate podatke, odnosno procjenu godišnjeg nivoa doznaka iseljenika ostvarenih, kako formalnim tako i neformalnim putem, u 2007. i 2008.godini?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Vujica Lazović, potpredsjednik Vlade, a dr Srđa Božović je komentarisao odgovor.

Ministru kulture, sporta i medija

1. Poslanik VASILIJE LALOŠEVIĆ

Da li država kontroliše rad Agencije za zaštitu autora muzike Pam i ko je nadlešan za kontrolu raspodjele autorskih sredstva i na koji način se vrši evidencija o emitovanju autorskih djela?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Branislav Mićunović, ministar kulture, sporta i medija odgovorio je da je ovo poslaničko pitanje, u Vladinoj organizaciji, upućeno na odgovor ministru ekonomije i ukazao na razloge za to, a Vasilije Lalošević je komentarisao konstataciju i odgovor ministra kulture, sporta i medija.

2. Poslanik AMIR HOLLAJ

U prostorijama Muzeja Staroga grada u Ulcinju nalazi se veliki broj eksponata pronađenih prilikom arheoloških istraživanja i iskopa na lokacijama Staroga grada SAS (SVAC) Opština Ulcinj i isti su prebačeni u prostorije Muzeja i stoje tu nekonzervisani u vrećama više od 20 godina - da li je Ministarstvo upoznato sa ovim problemom i da li planira sredstva za njihovo konzerviranje?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Branislav Mićunović, ministar kulture, sporta i medija, a Amir Hollaj je komentarisao odgovor.

3. Poslanik VESELINKA PEKOVIĆ

Da li je i kada Vlada Crne Gore utvrdila kriterijume i akt za dodjelu statusa istaknuti kulturni stvaralac, shodno članu 52 Zakona o kulturi i šta su ključne odrednice tog akta; da li resorno ministarstvo raspolaže podatkom koliko će građana Crne Gore da dobije status kulturni stvaralac i koliko je sredstava neophodno za ispunjavanje ove obaveze i od kada će početi konkretna primjena ove zakonske odredbe?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Branislav Mićunović, ministar kulture, sporta i medija, a Veselinka Peković je komentarisala odgovor i posatvila dopunsko pitanje: Koji će biti kriterijumi na osnovu kojih će se utvrditi ko će biti istaknuti kulturni stvaraoci koji će primati naknade, jer njih je 70, a izdvojeno je sredstava za samo 30, ko će biti ovih 40 koji neće primati naknade; zašto uredba nije donijeta u roku od 120 dana od objavljivanja Zakona u "Službenom listu", a to je bio 15. avgust 2008. godine nego se čekalo godinu dana da se donese u novembru?

Branislav Mićunović, ministar kulture, sporta i medija odgovorio je na dopunsko pitanje.

4. Poslanik MEHMET BARDHI

Koje je godine, i datum, Srpska pravoslavna crkva počela da zaposijeda ostrva na Skadarskom jezeru i koja ostrva je do sada zaposjela; ko je o tome odlučivao - organ, organi SPC ili tada RCG i postoji li pisani nalog i od koga; koji dio ostrva i ostatke istorijsko-kulturnih spomenika su zauzeli; šta su gradili i da li su gradili na tim ostacima, šta je bilo prije i kako je posle gradnje; koja je veličina objekata, spratnost, materijal od čega su izgrađeni, dvorišta popločana, betonirana; jesu li objekti ograđenl, čime i kojim materijalom; ko stanuje u tim objektima na svakom ostrvu posebno, ko su te osobe, da li imaju dozvolu za korišćenje ostrva i boravak, da li su imali dozvolu za gradnju i ko ih je pomogao i finansirao; da li je tačno da su imali političku i finansijsku podršku od nekog iz političko-državnog vrha Crne Gore; koja je bila uloga Vojske Jugoslavije u svemu tome i sa kojeg personalno komandnog mjesta, da li je Vlada Crne Gore, odnosno resorna ministarstva preduzeli neke radnje za sprječavanje nelegalnog useljenja na ostrva i sprječavanje gradnje objekata i da li su donijeli ijedno rješenje za zaustavljanje gradnje ili rušenje već izgrađenih objekata, ako jeste, kada i broj rješenja; po katastru ko je sada vlasnik tih ostrva?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Proceduralnu intervenciju koristio je poslanik Emilo Labudović i, pozivajući se na član 188 st. 3 i 4 Poslovnika Skupštine, prigovorio predsjedavajućem što nije upozorio poslanika Mehmeta Bardhia da u poslaničkom pitanju ne može govoriti o Srpskoj pravoslavnoj crkvi na način kako je govorio.

Predsjedavajući Rifat Rastoder je dao objašnjenje na intervenciju Emila Labudovića.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Branislav Mićunović, ministar kulture, sporta i medija, a Mehemet Bardhi je komentarisao odgovor.

Ministru odbrane

1. Poslanik PREDRAG BULATOVIĆ

Tražim, što je moguće, detaljniji odgovor u vezi stambene politike u Ministarstvu odbrane u cjelini, kao i za Vojsku Crne Gore, a što se odnosi na već započetu stambenu izgradnju u 2009.godini tako i za plan za 2010.godinu?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Boro Vučinić, ministar odbrane, a Predrag Bulatović je komentarisao odgovor.

Ministru unutrašnjih poslova i javne uprave

1. Poslanik dr BRANKO RADULOVIĆ

Da li postoje inicijative za izmjene zakonskih regulativa, donošenje strategija ili akcionih planova kojima bi se zaustavio sadašnji haos koji vlada u saobraćaju, ukoliko ne postoji, kada će se one donijeti, a ukoliko postoje, zašto se ne primje-njuju u praksi i svakodnevnici?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Ivan. Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave, a dr Branko Radulović je komentarisao odgovor.

2. Poslanik KOČA PAVLOVIĆ

Šta ste preduzeli da ispitate tvrdnje koje je policajac Goran Stanković iznio pred sudom, a koje govore o tome da su pritvorenika Aleksandra Sašu Pejanovića u prostorijama Centra bezbjednosti Podgorica svojevremeno pretukli pripadnici Specijalne jedinice MUP-a, a ne oni koji su trenutno optuženi kao saizvršioci tog krivičnog djela?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave, a Koča Pavlović je komentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje: Zašto niko od šestorice policajaca koji su vršili torturu nije suspendovan?

Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave odgovorio je na dopunsko pitanje.

3. Poslanik EMILO LABUDOVIĆ

Da li i u kojem roku Ministarstvo planira izmjene i dopune Zakon o bezbjednosti saobraćaja, u dijelu pooštravanja uslova za učešće u saobraćaju i kaznenih mjera prema počiniocima saobraćajnih prekršaja?

Odgovor traži i u pisanoj formi.
 
Odgovor na poslaničko pitanje dao je Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave, a Emilo Labudović je komentarisao odgovor.

Predsedavajući Željko Šturanović je podsetio da je poslaničko pitanje ministru unutrašnjih poslova i javne uprave u pisanoj formi postavila i poslanica Snežana Jonica, ali nije u sali da pitanje postavi i usmeno i dobije odgovor.

Ministru poljoprivrede, šumarstva i voda privrede

1. Poslanik MILISAV ĆORIĆ

Da li su i u kojoj proceduri date koncesije za eksploataciju drveta na lokalitetu "Dragišnica" i da li koncesije podrazumijevaju i pravo na izvoz drvne mase sa lokacije koja je predmet koncesije; da li je izvršena sječa i da li javno preduzeće koje gazdu]e šumama ima urednu dokumentaciju za sječu na navedenoj lokaciji; šta će biti sa posječenom drvnom masom; da li će imati štetnih posljedica sa aspekta zdravstvene zaštite šuma, ako posječena drvna masa ostane na licu mjesta; da li u prostornoj dokumentaciji postoje planirani pravci prilaza i ko je nadležan da spriječi, odnosno odobri transport drvne mase sa navedene lokacije i sa tog područja?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je mr Milutin Simović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Milisav Ćorić je komentarisao odgovor.

Poslanik Mehmet Zenka javio se za proceduralnu intervenciju i obavijestio da je postavio dva poslanička pitanja na koja bi mogli da odgovore potpredsjednik Vlade dr Vujica Lazović i ministri Gvozdenović i Nenezić, ali da nijedan od njih nije tu, pa ne zna od koga će dobiti odgovore.

Predsjedavajući Željko Šturanović je obavijestio poslanika Mehmeta Zenku da je jedno od njegovih pitanja upućeno ministru Gvozdenoviću, a drugo ministru Neneziću i kada dođu na red daće odgovore.

2. Poslanik AMIR HOLLAJ

Ko i kada će isplatiti dug kooperantima Mljekare Podgorica u Opštini Ulcinj za isporučene - otkupljene količine mlijeka za period jul 2008. - mart 2009.goidne, a i kooperantima u Malesiji?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je mr Milutin Simović, ministar poljo-privrede, šumarstva i vodoprivrede, a Amir Hollaj je komentarisao odgovor.

Ministru prosvjete i nauke

1. Poslanik RAŠKO KONJEVIĆ

Ministarstvo prosvjete i nauke, krajem prošle i početkom ove godine, dalo je saglasnost za raspisivanje konkursa za prijem nekoliko stotina pripravnika u osnovnim i srednjim školama širom Crne Gore - da li prirpavnici koji su primljeni na tim konkursima dobijaju zakonom predviđenu naknadu za obavljanje pripravničkog staža, a od Ministarstva prosvjete zatijevam da mi dostavi precizan spisak osnovnih i srednjih škola sa kojima su nadležne institucije potpisale ugovore o finansiranju pripravnika i spisak škola sa kojima to nije urađeno, kao i broj pripravnika koji, do sada, nijesu primili iznos koji je predviđen propisima?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Sreten Škuletić, ministar prosvjete i nauke, a Raško Konjević je komentarisao odgovor.

2. dr MILOJE PUPOVIĆ

Kako se finansira Mašinski fakultet u Pljevljima? Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Sreten Škuletić, ministar prosvjete i nauke, a dr Miloje Pupović je komentarisao odgovor.

* * *

Sjednica je prekinuta u 18 sati i 30 minuta, a nastavljena 28.decembra u 11 sati i 15 minuta.

3. Poslanik dr NOVICA STANIĆ

1) Zašto i do kada će Ministarstvo prosvjete i nauke vršiti jednopartijsku politizaciju školstva, koja se najviše ogleda u smjeni nepodobnih i postavljenju DPS direktora?
Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Sreten Škuletić, ministar prosvjete i nauke, a dr Novica Stanić je komentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje:

Da li ćete nakon provjere činjenica u vezi neregularnosti prilikom izbora za direktore osnovne škole "Ristan Pavlović" u Pljevljima i osnovnih škola u Kruševu i Kosanici, ukoliko budu tačne, podnijeti ostavku?

dr Sreten Škuletić, ministar prosvjete i nauke obavijestio je da će odgovor na dopunsko pitanje dostaviti poslaniku u pisanoj formi.

2) Kada će Ministarstvo povući iz nastave udžbenik istorije za IV razred gimnazije?

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Sreten Škuletić, ministar porsvjete i nauke, a dr Novica Stanić je komentarisao odgovor.

4) Poslanik MILAN KNEŽEVIĆ

Da li je Ministarstvu bila poznata činjenica da Univerzitet Crne Gore gradi bez građevinske dozvole dva stambena objekta na lokaciji u neposrednoj blizini novog Studentskog doma i bivšeg "Radoja Dakića" u Podgorici i šta je konkretno preduzelo da upozori odgovorne na Univerzitetu da tako ne postupaju; koje je lice u ime Univerziteta potpisalo ugovor o izgradnji ovih objekata; koliko iznosi cijena građenja po 1 m2 stambenog i poslovnog prostora u ovim objektima koja je ugovorena sa preduzećem "Kroling" Danilovgrad kao izvođačem radova i kolika je ukupna ugovorena cijena; da li je izvođač radova izabran u zakonom propisanom postupku, kako je zatvorena konstrukcija finansiranja izgradnje planiranih oko 600 stanova u navedena dva objekta i na koji način se isplaćuje cijena građenja izvođaču radova; koliki iznos lične participacije u cijeni stana je određen za buduće vlasnike, odnosno korisnike stanova izraženo u eurima po 1 m2 i u procentu od ugovorene cijene; da li će svih 600 stanova biti predmet raspodjele nastavnom kadru i zaposlenim na Univerzitetu i da li će pravo na rješavanje stambenog pitanja pod povoljnijim uslovima imati i saradnici u nastavi na Univerzitetu koji imaju zaključen Ugovor o radu na određeno vrijeme, a njih je najveći broj?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Sreten Škuletić, ministar prosvjete i nauke, a Milan Knežević je komentarisao odgovor.

5. Poslanik BUDIMIR ALEKSIĆ

1) Da li Srednja poljoprivredna škola iz Bara ima zakonsku obavezu da poštuje i postupa po pravosnažnim presudama sudova Crne Gore, ako postoji takva obaveza, zašto direktor ove škole nije postupio po pravosnažnoj presudi Viešg suda u Podgorici Gž. br. 850/09 od 8. septembra 2009.godine i da li će, shodno naloženim radnjama iz ove presude, otkloniti utvrđene nepravilnosti; koliki su troškovi ovog spora i ko će ih platiti?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Sreten Škuletić, ministar prosvjete i nauke, a Budimir Aleksić je komentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje: Da li neko u Vladi razmišlja da se prekine praksa partijske kadrovske politike imenovanja, postavljanja i izbora na važnim mjestima rođaka, kumova i politički podobnih?

dr Sreten Škuletić, ministar prosvjete i nauke obavijesio je da će odgovor na dopunsko pitanje dostaviti poslaniku u pisanoj formi.

2) Da li Ministarstvo prosvjete i nauke planira da povuče iz upotrebe udžbenik istorije za IV razred gimnazije, čiji su autori Šerbo Rastoder, Dragutin Papović i Sait Šabotić?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Sreten Škuletić, ministar prosvjete i nauke, a Budimir Aleksić je komentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje: Da li neko u Vladi razmišlja da pokrene inicijativu i formira komisiju koja bi se bavila sprječavanjem falsifikovanja istorije i da ispolji spremnost za unutrašnji dijalog u Crnoj Gori, makar o ovim vrlo osjetljivim pitanjima koja iritiraju pojedine narode u Crnoj Gori i ne doprinose harmonizaciji međunacionalnih odnosa u zemlji, do čega je, makar deklarativno, Vladi veoma stalo?

dr Sreten Škuletić, ministar prosvjete i nauke obavijestio je da će odgovor na dopunsko pitanje dostaviti poslaniku u pisanoj formi.

Ministru unutrašnjih poslova i javne uprave

Poslanica SNEŽANA JONICA

Koliko je ukupno zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo podnijeto Ministarstvu od dana početka primjene Zakona o crnogorskom državljanstvu do dana postavljanja ovog pitanja (po opštinama), koliko zahtjeva je u svakoj opštini odbačeno, koliko odbijeno, a koliko pozitivno riješeno, koliko se zahtjeva nalazi u proceduri; koji je broj lica, prema podacima Ministarstva, koja žive u Crnoj Gori, a nemaju državljanstvo Crne Gore i koliko u Crnoj Gori u ovom trenutku živi "lica bez državljanstva", koliko je, do dana postavljanja ovog poslaničkog pitanja, Ministar-stvo unutrašnjih poslova i javne uprave izdalo novih ličnih karata i pasoša i koliko Ministarstvo, u ovom trenutku, posjeduje obrazaca novih Iičnih karata i pasoša; koliko je u 2009. godini obrađeno predmeta po zahtjevima za: reglstraciju vozila i koliki je prihod Ministarstvo ostvarilo u 2009.godini od taksi po tom osnovu, izdavanje vozačke dozvole i koliki je prihod Ministarstvo ostvarilo u 2009.godini od taksi po tom osnovu, izdavanje lične karte i koliki je prihod Ministarstvo ostvarilo u 2009. godini od taksi po tom osnovu, izdavanje pasoša i koliki je prihod Ministarstvo ostvarilo u 2009. godini od taksi po tom osnovu; koliko je ukupno od 01.06.2008. godine do dana postavljanja ovog pitanja izdato "ličnih oznaka na reg.tablici po ličnom izboru" i koliki je prihod od taksi Ministarstvo ostvarilo u navedenom periodu po tom osnovu?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Ivan Brajović, ministar unutrašnjih po-slova i javne uprave, a Snežana Jonica je komentarisala odgovor.

Ministru za evropske integracije

1. Poslanik SRĐAN BRAJOVIĆ

Kako glasi odgovor Vlade Crne Gore na pitanja 44 i 45 "Upitnika Evropske komlsije" u dijelu političkih kriterijuma, Pravosuđe?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dala je dr Gordana Đurović, ministar za evrop-ske integracije, a Srđan Brajović je komentarisao odgovor.

2. Poslanica dr DUŠANKA DŽAKULA-TUŠUP

Da li je zahtjev ministarke za evropske integracije prema Ministarstvu finan-sija u planiranju Budžeta za 2010. godinu uvažen ili umanjen i kako planira da spoji obim poslova Ministarstva u 2010. godini sa iznosom sredstva koji je izglasala parlamentarna većina; da li odustaje od planirane unutrašnje organizacije i siste-matizacije Ministarstva i kako će se to odraziti na funkcionisanje Ministarstva u 2010. godini?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dala je dr Gordana Đurović, ministar za evrop-ske integracije, a dr Dušanka Džakula-Tušup je komentarisala odgovor i postavila dopunsko pitanje: U stavci službenih putovanja samo 30.000 € je namijenjeno za program procesa pridruživanja i pristupanja EU, a u sektoru administracije 112.000 € i može li komentarisati ovu razliku?

dr Gordana Đurović, ministar za evropske intervencije odgovorila je na dopu-nsko pitanje.

Ministru zdravlja

1. Poslanik OBRAD GOJKOVIĆ

Koje garancije može pružiti Ministarstvo zdravlja da će građani Herceg Novog imati adekvatnu zdravstvenu zaštitu posle prodaje CVMU "Meljine"?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja, a Obrad Gojković je komentarisao odgovor.

2. Poslanik RAŠKO KONJEVIĆ

Prije 15-tak dana, gledajući emisiju "Robin Hood" koja se emituje na TV IN, upoznao sam se sa slučajem gospodina Vladimira Vukčevića, koji već više od dvije godine pokušava da ostvari pravo na liječenje u inostranstvu, pa Vam se obraćam sa zahtjevom da se detaljno informišete o ovom slučaju i o razlozima dosdašnjeg neostvarenja mogućnost' za liječenje u inostranstvu Vladimira Vukčevića; zašto to pravo do sada nije ostvareno, na koji način g-din Vukčević može ostvariti to pravo, imajući u vidu da dosadašnje liječenje nije dalo preciznu dijagnozu bolesti, što, nažalost, gospodina Vukčevića još uvijek drži u stanju potencijalnog pogorsanja zdravstvene situacije sa ogromnim rizikom za njegovo zdravlje?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja, a Raško Konjević je komentarisao odgovor.

3. Poslanik RADOJICA ŽIVKOVIĆ

Zašto Fond za zdravstveno osiguranje, i pored niza urgencija i obećanja, nije organizvao službu za zdravstveno osiguranje u Andrijevici?

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja, a Rdojica Živković je komentarisao odgovor.

4. Poslanik EMILO LABUDOVIĆ

Da li se, s obzirom na broj oboljelih i, na žalost, već preminulih, zakasnilo sa proglašenjem opšte epidemije gripa A1H1N1 i koje sve konkretne mjere i u kojim rokovima Ministartvo zdravlja planira da preduzme kako bi se preduprijedilo njeno dalje širenje i intenziviranje i ozbiljnije ugrožavanje zdravlja stanovništva Crne Gore?
Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja, a Emilo Labudović je komentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje: Da li je Ministarstvo zdravlja odobrilo Scenario TV spota kojim se građani upozoravaju na opsanost od gripa A1H1N1, edukuju u smislu neophodnih mjera preventive i pozivaju "u borbu protiv gripa", a u kojem je karikiran i zloupotrijeljen lik Vladike i gospodaka Crne Gore - Petra II Petrovića Njegoša i ima li Ministarstvo namjeru da taj spot, kojim se profaniše i ponižava najznačajnija ličnost crnogorske istorije, povuče iz dalje upotrebe?

Ministru uređenja prostora i zaštite životne sredine

Predsjedavajući Željko Šturanović je obavijestio da je ministar uređenja pros-tora i zaštite životne sredine, iz opravdanih razloga, spriječen da prisustvuje ovoj sjednici i odgovora na poslanička pitanja, pa je pitao da li poslanici koji su ovom ministru postavili poslanička pitanja prihvataju da usmene odgovore daju pomoćnici ministra.

Poslanica Nataša Vuković je ukazala da poslanici postavljaju poslanička pita-nja ministrima i ministri treba da odgovaraju, ali je, zbog konkretne situacije, prihvatila da usmene odgovore na ovoj sjednici, umjesto odsutnog ministra, daju pomoćnici ministra.

1. Poslanik MEHMET ZENKA

Kada će se uraditi nešto konkretno u vezi zaključka Skupštine kojim je prepo-ručeno Vladi da formira komisiju koja bi preispitala način na koji je utvrđena granica linije morskog dobra na teritoriji Opštine Ulcinj i eventualno predloži izmjene Zakona o morskom dobru, jer se radi o veoma osjetljivom i životno važnom pitanju za narod i Opštinu Ulcinj?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Zoran Tomić, sekertar Ministarstva, a Mehmet Zenka je komentarisao odgovor.

2. Poslanica NATAŠA VUKOVIĆ

Da li je Vladi Crne Gore do sada podnešen godišnji izvještaj o sprovođenju Plana upravljanja otpadom, saglasno članu 18 Zakona o upravljanju otpadom; koja pravna lica - proizvođači otpada su donijela sopstvene planove upravljanja otpadom, u smislu člana 22 Zakona o upravljanju otpadom, a koja takve planove nijesu donijela, a bila su dužna; na koje planove upravljanja otpadom je data saglasnost u skladu sa članom 24 Zakona o upravljanju otpadom i na koji vremenski period, sa navođenjem elemenata iz planova upravljanja otpadom na koje je data saglasnost kod nekih najvećih proizvođača otpada, a koji se odnose na podatke o količini pojedinih vrsta otpada koju je dozvoljeno proizvesti u toku godine, načinu upravljanja tim otpadom koji obuhvata sakupljanje, privremeno skladištenje, prevoz, obradu ili odlaganje i navođenje lokacije koja je određena za to?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Siniša Stanković, pomoćnik ministra uređenja prostora i zaštite životne sredine, a Nataša Vuković je komentarisala odgovor.

3. Poslanik MEHMET BARDHI

Kada su postavljene bazne stanice za potrebe telekomunikacija na prevoju Štegvaša na granici Barsko - Ulcinjske opštine i državne grancie sa Albanijom iznad Skadarskog jezera - prva bazna stanica iznad prevela s desne strane regionalnog puta Virpazar - Ulcinj, druga s lijeve strane puta prema granici sa Albanijom i treća s lijeve strane, ali uz sami put; kada su postavljene svaka pojedinačno; ko je vlasnik; koji je organ dao odobrenje za postavljanje i rješenje o građevinskoj dozvoli; da li imaju odobrenje ministarstava ekonomije i ekologije za postavljanje i drugih nadležnih ministarstva za korišćenje?

Odgovor traži i u pisanoj formi i kapiju rješenja i dozvola za postavljanje i korišćenje.

Odgovor na poslaničko pitanje dala je Maja Velimirović-Petrović, pomoćnik ministra uređenja prostora i zaštite životne sredine, a Mehmet Bardhi je komen-tarisao odgovor.

4. Poslanik dr MILOJE PUPOVIĆ

Koliki je iznos ekološke naknade naplaćen primjenom čI. 2, 3, 4 i 5 Uredbe o visini naknade, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine C'Službeni list RCG", br. 26/97m 9/00 i 33/08) od i.januara 2008.godine do sada, uz pojedinačno navođenje obveznika naknade, visine njegove obaveze utvrđene po svakom pojedinačnom osnovu i iznos plaćene obaveze; da li ima pravnih lica za koja u ovom periodu nije donešeno rješenje o utvrđivanju visine naknade zbog zagađivanja životne sredine, a pripadaju kategoriji zagađivača životne sredine i, ako ima, koji su razlozi zbog kojih rješenje nije donijeta; da li je bilo podnošenja prekršajnih prijava zbog neplaćanja ekološke naknade i da li su izrečene prekršajne kazne, saglasno članu 9 Uredbe?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Siniša Stanković, pomoćnik ministra uređenja prosotra i zaštite životne sredine, a dr Miloje Pupović je komentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje:Koliko je država Crna Gora prihodovala od zagađivača sa teritorije Opštine Pljevlja, da li se ta sredstva sa nivoa države raspoređuju u skladu sa zakonom i koliko bi od tih sredstava trebalo da se usmjeri budžetu Opštine Pljevlja, jer do danas iz državne kase nije uplaćen nijedan euro?

5. Poslanik GENCI NIMANBEGU

Šta Ministarstvo preduzima na hitnom rješavanju problema zagađenja Porto Milene u Ulcinju?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Siniša Stanković, pomoćnik ministra uređenja prostora i zaštite životne sredine, a Genci Nimanbegu je komentarisao odgovor.

6. Poslanik SRĐAN MILIĆ

Koji državni organ i na kojoj sjednici je odredio lokaciju za deponiju u Kotoru; na osnovu koje dokumentacije je odluka o gradnji deponije donijeta?

Odgovor traži i u pisanoj formi i kompletnu dokumentaciju koja je proslijeđena Evropskoj investicionoj banci shodno elementima koji su evidentirani u obrazloženju Budžeta za 2010.godinu na strani 285.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Siniša Stanković, pomoćnik ministra uređenja prosotra i zaštite životne sredine, a Srđan Milić je komentarisao odgovor.
Ministru rada i socijalnog staranja

1. Poslanik DOBRICA ŠUIVANČANIN

Koliko na eviedenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore ima lica koja se vode kao nezaposlena, odnosno lica koja traže zaposljenje; koliki je, od ukupnog broja nezaposlenih, broj nezaposlenih koji koriste pravo na novčanu naknadu za vrijeme privremene nezaposlenosti, njihova starosna i kvalifikaciona struktura i za koji vremenski period koriste novčanu naknadu:do tri mjeseca, od tri do šest mjeseci, od šest do osam mjeseci, od osam do 10 mjeseci, od 10 do 12 mjeseci, od 12 do 24 mjeseca, preko 24 mjeseca, koji su pravo na novčanu naknadu stekli sve do zaposlenja, odnosno do sticanja prava na penziju?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Su ad Numanović, ministar rada socijalnog staranja, a Dobrica Šljivančanin je komentarisao odgovor.

Ministru ekonomije

1. Poslanik dr BRANKO RADULOVIĆ

Koliko je građana Crne Gore i poreske obveznike koštao Kombinat alumi-nijuma otkada sa njim upravlja sadašnji vlasnik; koliki je taj iznos po pojedinim stavkama za 2009.godinu i koliki će biti za sljedeću godinu; koja je sigurnost da će ta ogromna finansijska sredstva sa sadašnjim vlasnikom obezbijediti moderan i konkurentan Kombinat aluminijuma, koji će omogučltl razvoj mnogih malih i sred-njih preduzeća koja će se baviti daljom metalopreradom; da li se to moglo brže, jeftinije i sigurnije učiniti da ste raskinuli ovaj kolonijalni i nezakoniti i nepoštovani ugovor?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Branko Vujović, ministar ekonomije, a dr Branko Radulović je komentarisao odgovor.

2. Poslanik dr STRAHINJA BULAJIĆ

1) Koje su konkretne aktivnosti preduzete protiv kupaca akcija ili imovine ukoliko ne izvršavaju obaveze prema radnicima?

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Branko Vujović, ministar ekonomije, a dr Strahinja BUlajić je komentarisao odgovor.

2) Koliko je do sada zaključeno ugovora o prodaji imovine ili akcija preduzeća u Crnoj Gori, posebno za domaće, a posebno za strane kupce i da li se redovno prati izvršavanje obaveza od strane kupaca, odnosno da li postoji informacija koja je to u cjelosti sagleda la?

Odgovor na poslaničo pitanje dao je Branko Vujović, ministar ekonomije, a dr Strahinja Bulajić je komentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje: Koliko je neto gubitak prodatih firmi u Crnoj Gori u poslovanju, uporedno za 2007, 2008. i 2009.godinu, koliko iznosi rast troškova kamata, koliko su povećane kratkoročne obaveze i da li postoji preduzeće u Crnoj Gori koje konstantno ne kumulira gubitak?

Poslanik Milisav Ćorić javio se za proceduralnu intervenciju i podsetio da je za poslaničko pitanje postavljeno za prošlu sjednicu dobio odgovor da ministar ekonomije nije nadležan i tražio objašnjenje šta je sa tim poslaničkim pitanjem.

Branko Vujović, ministar ekonomije dao je objašnjenje.

3. Poslanik MILAN KNEŽEVIĆ

Na kojem zakonu, odnosno drugom propisu temeljite pravnu mogućnost da zaposlenim u Kombinatu aluminijuma Podgorica i Rudnicima boksita Nikšić sugerišete da dobrovoljno raskinu radni odnos, a da im se unaprijed garantuje tretman lica koja su proglašena za tehnološki višak sa pravima koja Država zakonom garantuje onim radnicima koji u propisanom postupku zaista budu proglašeni za tehnološki višak; u čemu vidite interes oko 2000 zaposlenih u KAP-u i RBN i gdje nalazite širi društveni interes zbog kojeg ove radnike javno podstičete da dobrovoljno napuste posao, ako se ima u vidu da će im biti isplaćena nekoliko puta niža otpremnina od one koja je garantovana važećim Kolektivnim ugovorom i u KAP-u i u RBN, kao i da najveći iznos sredstava za te otpremnine obezbjeđuje Država, a ne većinski vlasnik KAP-a i RBN, koji je inače po Zakonu i Kolektivnom ugovoru nosilac te obaveze; da li je u pitanju aktivnost sračunata samo u korist većinskog vlasnika KAP-a i RBN jer se preuzima njegova obaveza za isplatu otpremnine i vrši pritisak na zaposlene da napuste posao kako bi se broj zaposlenih u KAP-u i RBN drastično smanjio i time stvorile pretpostavke da sadašnji većinski vlasnik, uz druge poznate pogodnosti, ostvaruje ogroman ekstra profit na štetu zaposlenih u KAP-u i RBN i na štetu intersa Crne Gore?
Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Branko Vujović, ministar ekonomije, a Milan Knežević je komentarisao odgovor.

4. Poslanik GORAN DANILOVIĆ

Koliko bi koštalo premještanje magistrale na relaciji Podgorlca-Kolašin, izgra-dnja novih lokalnih saobraćajnica, odnosno njihovo izmještanje i radovi na sanaciji platoa na kojemu se nalazi Manastir Morača, u slučaju da se donese odluka o izgradnji hidrocentrala na Morači?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Branko Vujović, ministar ekonomije, a Goran Danilović je komentarisao odgovor.

Proceduralnu intervenciju, radi pojašnjenja stavova, koristili su Branko Vujo-vić, ministar i Goran Danilović.

5. Poslanik OBRAD GOJKOVIĆ

Koliko je prihoda od prodaje i privatizacije imovine i preduzeća na teritoriji Opštine Herceg Novi ostvarila država u periodu od 1990. do 2009.godine?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Branko Vujović, ministar ekonomije, a Obrad Gojković je komentarisao odgovor.

6. Poslanik VASILIJE LALOŠEVIĆ

Podsjetio je da je postavio poslaničko pitanje ministru kulture u vezi rada Agencije za zaštitu autora muzike - Pam i da je od ministra kulture dobio djelimičan odgovor, jer je poslaničko pitanje usmjereno ministru ekonomije.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Branko Vujović, ministar ekonomije, a Vasilije Lalošević je komentarisao odgovor.

Ministru saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija

1. Poslanica VESELINKA PEKOVIĆ

Kada Vlada Crne Gore planira svečano otvaranje rekonstruisane pruge Nikšić - Podgorica?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Andija Lompar, ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, a Veselinka Peković je komentarisala odgovor.

2. Poslanik VASILIJE LALOŠEVIĆ

Koji je dio Luke Bar Vladinim planom privatizacije za narednu godinu predvuđen za privatizaciju, s obzirom da je nedavno došlo do rekonstrukcije ovog preduzeća na dva dijela; da li će na tenderu biti oba novoformirana preduzeća?

Odgovor traži i u pisanoj formi i tzv. Odluku o restruktruriranju ili podjeli na dva dijela ovog preduzeća.

Odgovor na poslaničko pianje dao je Branko Vujovic, ministar ekonomsije, a Vasilije Lalošević je komentarisao odgovor.

3. Poslanica NATAŠA VUKOVIĆ

Šta se preduzima u cilju adekvatnog zimskog održavanja puteva u Crnoj Gori, sa kojim materijalno -tehnološkim sredstvima; da li postoji pravilnik o redovnom i pojačanom održavanju puteva (magistralnih, regionalnih i lokalnih) kojim se uređuju sve vrste radova na redovnom i pojačanom održava nju u zimskom periodu; da li postoji godišnji plan zimskog održava nja puteva?

Odgovor traži i u pisanoj formi i godišnji plan zimskog održava nja puteva za ovu godinu, ako postoji.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Andrija Lompar, ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, a Nataša Vuković je komentarisala odgovor.

Predsjedavajući Rifat Rastoder je podsetio da je poslaničko pitanje ministru saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija u pisanoj formi postavio i poslanik Kemal Purišić, ali nije u sali da pitanje postavi i usmeno i dobije odgovor.

Ministru bez portfelja Slavoljubu Stijepoviću

1. Poslanik NEVEN GOŠOVIĆ

Kojim licima (funkcionerima, nosiocima pravosudne i ustavno-sudske funkcije i drugim funkcionerima, državnim službenicima i namještenicima i drugim licima) je Komisija za stambena pitanja Vlade Crne Gore, u 2007, 2008. i 2009.godini, dodijelila stan, sa naznakom: koji stan, koje površine, na kojoj lokaciji, kojeg datuma, po kom osnovu i pod kojim povoljnijim uslovima za kupovinu je stan dodijeljen i kakva je bila postojeća stambena situacija svakog od tih lica prije donošenja odluke o dodjeli stana; kojim licima je u navedenom periodu Komisija za stambena pitanja Vlade Crne Gore dodijelila sredstva za rješavanje stambenog pitanja, odnosno poboljšanja uslova stanovanja, koliki je iznos sredstava i kojem licu dodijeljen, pod kojim uslovima su sredstva dodijeljena i da li su korisnici sredstava do sada ispoštovali ugovorom preuzete obaveze; da li je dodjela stana, odnosno stambenog kredita izvršena oglašavanjern raspoloživih stanova, odnosno sredstava za dodjelu kredita; kojim licima je dodjela stana, odnosno stambenog kredita izvršena bez postupka javnog oglašavan]a, i na čiji predlog?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Slavoljub Stijepović, ministar bez porfelja, a Neven Gošović je komentarisao odgovor i postavio dopunsko pitanje: Pod kojim uslovima vraćanja je Komisija za stambena pitanja Vlade Crne Gore, u periodu od 2007. do 2009. godine, dodijelila kreditna sredstva za rješavanje stam-benih pitanja funkcionerima, nosiocima pravosudne i ustavno-sudske funkcije?
 
Slavoljub Stijepović, ministar bez portfelja dao je odgovor na dopunsko pitanje, a Neven Gošović je komentarisao odgovor i pojasnio stav.

Ministru turizma

1. Poslanica dr DUŠANKA DŽAKULA-TUŠUP

Potpisivanjem Ugovora o kupoprodaji većinskog paketa akcija (59,45%= HTP Boka AD Herceg Novi 10.12.2007. "Vektra Montenegro" 000 Podgorica postala je većinski vlasnik za iznos od 22.202.000 eura. Registrovani kapital društva je tada iznosio 70.640.256 eura (59,45%=42.000.000). Savjetnik u ovom poslu - Raiffe-isen Investment AG Austria dobio je 1.249.929 eura /5,62%) navedenog iznosa. Dvije godine od potpisivanja ugovora nije ni započet investicioni ciklus, koji je trebao po ugovoru početi najkasnije 01.11. 2008. i trajati najviše 3 godine.

Za cijelo ovo vrijeme hercegnovski turizam je u blokadi, osim privatizovanog hotela "Topla" i hotela "Rivijera" u Njivicama (sada zatvorenih) Herceg Novi nema gdje da primi hotelskog gosta - na pragu 2010.godine.

Da li je (u skladu sa tačkom 5.1.3. Ugovora) kupac do sada tražio i/ili dobio saglasnost Savjeta za privatizaciju za otuđenje dijela imovine Društva; da li kupac ispunjava dodatne obaveze prema opštini Herceg Novi (u skladu sa tačkom 5.3 ugovora); da li je od potpisivanja ugovora do sada dostavljena Prva Garancija (u skladu sa tačkom 5.4 ugovora); da li je kupac (u skladu sa tačkom 3.1.2. ugovora) dostavio odgovarajući broj mjenica plativih po viđenju u roku od 18 mjeseci od dana zatvranja, izdatih od strane kupca i avaliranih od strane g-dina Brkovića, kao obezbjeđenje obaveza preuzetih od strane kupca, te da li su one naplaćene, jer je prošao rok od 18 mjeseci (ukupna vrijednost svakog godlšnjeg seta mjenica je na iznos od 10 miliona eura - u skladu sa tačkom 5.5.3. ugovora); da li kupac poštuje ugovoren: socijalni program (u skladu sa tačkom 5.2 ugovora), da li Savjet za privatizaciju dobija redovne izvještaje kontrolora koji nadzire ispunjenje kupčevih obaveza (u skladu sa tačkom 6. ugovora) i koji je sadržaj tih izvještaja, da li su se stekli uslovi za raskid ugovora od strane Savjeta za privatizaciju (u svoje ime kao i u ime i za račun prodavaca) u skladu sa tačkom 7.1 ugovora?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Predrag Nenezić, ministar turizma, a dr Dušanka Džakula-Tušup je komentarisla odgovor.

2. Poslanik SULJO MUSTAFIĆ

Zbog čega se na turističkoj signalizaciji pored javnih puteva, kojim se obilježavaju kulturno - istorijski spomenici, znamenitosti i turističke atrakcije, nalazi informacija o veoma malom broju spomenika islamske arhitekture i orijentalnog graditeljstva?

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Predrag Nenezić, ministar turizma, a Suljo Mustafić je komentarisao odgovor.

3. Poslanik dr SVETOZAR GOLUBOVIĆ

Zašto Vlada Crne Gore, kao većinski povjereliac HTP "Onogošt" AD Nikšić, ornogučila novom vlasniku (HL T fondu) uvođenje stečaja sa ličnom upravom?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je Predrag Nenezić, ministar turizma, a dr Svetozar Golubović je komentarisao odgovor.

Predsjedavajući Rifat Rastoder je podsetio da je ministru turizma poslaničko pitanje u pisanoj formi postavio i poslanik Mehmet Zenka, ali nije u sali da pitanje postavi i usmeno i dobije odgovor.

Ministru finansija

1. Poslanik DOBRICA ŠUIVANČANIN

Šta Vlada planira da uradi sa imovinom upisanom kod Uprave za nekretnine -Područna jedinica Žabljak u listu nepokretnosti br. 1113 KO Žabljak I kao državna svojina 1/1 (poznatija pod imenom Vojno odmaralište Žabljak), površine 13.328 m2 na kojoj je izgrađeno 18 objekata tipa bungalovi, veličine 16 -24 m2, jedan pomoćni objekat-kotlarnica i restoran od 238 m2, koju je koristila i istom upravljala Vojna ustanova "Ribnica" iz Podgorice, a šta sa imovinom upisanom u listu ne-pokretnosti br. 199 KO Žabljak I kao svojina Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu 1/1 površine 20.616 m2 (nekadašnja vojna kasarna), koja se nalazi u neposrednoj blizini centra Grada, napuštena i van upotrebe?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a Dobrica Šljivančanin je komentarisao odgovor.

2. Poslanik dr SVETOZAR GOLUBOVIĆ

Koliko je Regionalna, odnosno Opštinska komisija Nikšić za povraćaj oduzetih imovinskih prava i obeštećenje riješila zahtjeva sa područja Opštine Nikšić: područje grada, prigradskih područja (akumulacije Krupac, Slano, Vrtac), sa imenima onih čija su rješenja pravosnažna, po kojoj cijeni je izvršen obračun i u kojem iznosu?

Odgovor traži i u pisanoj formi.

Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a dr Svetozar Golubović je komentarisao odgovor.

3. Poslanik MILISAV ĆORIĆ

Kojim subjektima je otpisan i koliki je ukupan iznos optisanih dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja za koje je Vlada donijela odluku saglasno članu 14 Zakona o budžetu, odnosno članu 7 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu, da li će biti riješen i zahtjev JKP "Gradac" Mojkovac za otpis obaveza?

Odgovor traži i u pisanoj formi.
 
Odgovor na poslaničko pitanje dao je dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a Milisav Ćorić je komentarisao odgovor.

* * *

Sjednica je završena 28.decembra u 19 sati i 10 minuta.

Fonografske bilješke sjednice čine sastavni dio ovog zapisnika.

SU-SK
Broj 01-1038/3
Podgorica, 28. decembra 2009. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 24. SAZIVA
 

PREDSJEDNIK
Ranko Krivokapić

GENERALNI SEKRETAR
mr Damir Davidović

  Pošalji prijatelju Verzija za štampu
Objavi
       

   
DOGADJAJI U SLIKAMA
   
       
   
Novo

     
   
Pravda za sve

SNP - TV

Ovo je zvanična Web prezentacija Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Vašim komentarima, predlozima i sugestijama koje možete ostaviti u Knjizi utisaka ili ih poslati na snppodgorica@t-com.me postajete dio našeg tima.

S poštovanjem,

Web tim SNP CG

   
   
ANKETA
 
Greska !!!
   

 

     
Brojac :22413754 Copyright :SNP CG,2007 Online :1878