EVROPSKA UNIJA  
 
 
Socijalistička narodna
partija Crne Gore
Ul. Vaka Đurovića br 5
81 000 Podgorica
Crna Gora
Tel : +382(0) 20 272 421
Fax : +382(0) 20 272 420
Mail : snp@t-com.me
Gdje se nalazimo?
 
Socijalistička narodna partija Crne Gore
   
Zapisnik sa VI sjednice Drugog redovnog zasijedanja u 2009. god. Skupštine CG, održane 15,16 i 17. decembra 2009. godine
 

ZAPISNIK
sa 6. sjednice drugog redovnog zasijedanja u 2009. godini Skupštine Crne Gore 24. saziva, održane 15, 16. i 17. decembra 2009. godine

Sjednica je počela 15. decembra u 12 sati i 25 minuta.

Sjednici je predsjedavao Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine, a jed-nim dijelom, zbog spriječenosti predsjednika, predsedavali su, naizmjenično, Rifat Rastoder i Željko Šturanović, potpredsjednici Skupštine.

U postupku utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Skupštine je podsetio da su predloge za dopunu dnevnog reda podnijeli:

1) Vlada je podnijela Predlog zakona o zaradama državnih službenika i namještenika i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima i predložila da se zakoni donesu po skraćenom postupku;

2) Poslanik dr Branko Radulović, u ime Kluba poslanika Pokreta za promjene predložio je da se na dnevni red stavi 17 predloga akata koje su podnijeli poslanici Pokreta za promjene.

Skupština je prihvatila predloge Vlade da se donesu po skraćenom postupku i stave na dnevni red Predlog zakona o zaradama državnih službenika i namještenika (glasala su 52 poslanika - 41 za, devet protiv, dva uzdržana) i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima (glasala su 52 poslanika - 41 za, 10 protiv, jedan uzdržan).

Poslanica dr Dušanka Džakula-Tušup obrazložila je predlog da se na dnevni red stavi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Poslanik Nebojša Medojević obrazložio je predlog da se na dnevni red stave: Predlog zakona o minimalnoj zaradi; Predlog rezolucije o hitnim mjerama zaštite od posljedica globalne finansijske krize; Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Poslanik dr Branko Radulović obrazložio je predlog da se na dnevni red stave: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na igre na sreću i zabavne igre; Predlog zakona o privatizaciji Elektroprivrede Crne Gore i odustao od predloga da se na dnevni red stavi Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.

Poslanik Nebojša Medojević obrazložio je predlog da se na dnevni red stave Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i Predlog odluke o formiranju radnog tijela-privremeni odbor za procjenu rnogučih šteta nastalih po budžet i imovinu Crne Gore u poslu tranzita cigareta u periodu 1998. -2001. godine.

Skupština nije prihvatila predloge poslanika Pokreta za promjene da se na dnevni red stave:

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (glasala su 53 poslanika - 20 za, 33 protiv);
- Predlog zakona o minimalnoj zaradi (glasala su 53 poslanika - 21 za, 29 protiv, tri uzdržana);
- Predlog rezolucije o hitnim mjerama zaštite od posljedica globalne finansijske krize (glasala su 52 poslanika - 18 za, 32 protiv, dva uzdržana);
- Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci (glasao je 51 poslanik -19 za, 30 protiv, dva uzdržana);
- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti (glasala su 53 poslanika - 19 za, 32 protiv, dva uzdržana);
- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (glasala su 53 poslanika - 22 za, 29 protiv, dva uzdržana);
- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama (glasala su 54 poslanika - 24 za, 29 protiv, jedan uzdržan);
- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (glasala su 53 poslanika - 21 za, 31 protiv, jedan uzdržan);
- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću (glasala su 53 poslanika - 20 za, 32 protiv, jedan uzdržan);
- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na igre na sreću i zabavne igre (glasala su 52 poslanika - 20 za, 32 protiv);
- Predlog zakona o privatizaciji Elektroprivrede Crne Gore (glasala su 53 poslanika - 21 za, 30 protiv, dva uzdržana);
- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (glasala su 52 poslanika - 20 za, 32 protiv);
- Predlog odluke o formiranju radnog tijela-privremeni odbor za procjenu mogucih šteta nastalih po budžet i imovinu Crne Gore u poslu tranzita cigareta u periodu 1998. - 2001. godine (glasala su 53 poslanika - 20 za, 31 protiv, dva uzdržana).

O predlogu dnevnog reda u cjelini glasalo je 55 poslanika - 39 za, 12 protiv, četiri uzdržana, pa je za sjednicu utvrđen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2010. godinu, sa finansijskim planovima za 2010. godinu:
1) Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost;
2) Regulatorne agencije za energetiku;
3) Agencije za nadzor osiguranja;
4) Komisije za hartije od vrijednosti;
5) Agencije za lijekove i medicinska sredstava;
2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na doho-dak fizičkih lica;
3. Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
4. Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica;
5. Predlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno soci-jalno osiguranje;
6. Predlog zakona o zaradama državnih službenika i namještenika;
7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službe-nicima i namještenicima;
8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih kata-strofa.
9. Izbori i imenovanja.

* * *

Predsjednik Skupštine je obavijestio da je za rad ove sjednice, u Kolegiju-mu predsjednika Skupštine , dogovoreno:

- da se objedini, odnosno istovremeno vodi pretres o Predlogu zakona o Budžetu, sa finansijskim planovima regulatornlh tijela i predlozima zakona iz oblasti poreskog sistema i predlozima zakona o državnim službenicima i namještenicima (ukupno o sedam predloga zakona i pet predloga finansijskih planova regulatornih tijela);
- da objedinjeni pretres traje dva dana, a po potrebi i treći dan;
- da se amandmani podnose najkasnije 16-tog do 15 sati, kako bi se
stvorili uslovi da ih odbori razmotre i u nastavku pretresa treći dan pređe na obrazloženje amandmana i izjašnjavanje o amandmanima i predlozima zakona;

- nakon zavrsenog pretresa, da se prvo glasa o predlozima poreskih zakona i zakona o državnim službenicima, a nakon toga o Predlogu zakona o Budžetu i finansijskim planovima regulatornih tijela.

Zatim se prešlo na objedinjeni pretres o Predlogu zakona o Budžetu Crne Gore za 2010. godinu sa predlozima finansijskih planova regulatornlh tijela i šest predloga zakona.

Proceduralnu intervenciju o načinu pretresa i prisustvu ovlašećnih predstavnika predlagača koristili su: mr Aleksandar Damjanović (četiri puta),
dr Branko Radulović (dva puta) i dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija (jedanput).

Zatim se prešlo na pretres.

dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija dao je dopunsko obrazloženje predloga zakona.

Izlaganje dr Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade i ministra finansija komentarisali su: dr Branko Radulović, Radojica Živković imr Aleksandar Damjanović, a dr Igor Lukšić odgovorio na komentare.

U pretresu su učestvovali:

1) Đorđe Pinjatić. IZlaganje su komentarisali Slaven Radunović i Nebojša Medojević, a Đorđe Pinjatić odgovorio na komentare,
2) dr Srđa Božović,
3) Zarija Franović. Izlaganje je komentarisao Radojica Živković, a Zarija
Franović odgovorio na komentar,
4) Radojica Živković,
5) Zoran Jelić,
6) Snežana Jonica,
7) mr Radoje Žugić. Izlaganje su komentarisali: Nebojša Medojević, Emilo Labudović, Srđan Milić, a mr Radoje Žugić odgovorio na komentare,
8) Nebojša Medojević. Izlaganje su komentarisali: dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, Predrag Sekulić i Emilo Labudović, a Nebojša Medojević odgovorio na komentare,
9) Raško Konjević. Izlaganje su komentarisali: dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, Nebojša Medojević, mr Aleksandar Damja-nović, Radojica Živković i Slaven Radunović, a Raško Konjević odgovorio na jedan broj komentara,
10) Neven Gošović,
11) Predrag Sekulić.

* * *

Sjednica je prekinuta u 18 sati i 5 minuta, a nastavljena sjutradan (16. decembra) u 11 sati i 10 minuta.

Nastavljen je pretres u kojem su učestvovali:

12) dr Strahinja Bulajić. Izlaganje je komentarisao Zarija Franović, a dr Strahinja Bulajić odgovorio na komentar,
13) Radoica Luburić,
14) Veselinka Peković,
15) Zoran Gospić. Izlaganje je komentarisao dr Strahinja Bulajić, a Zoran Gospić odgovorio na komentar,
16) dr Dušanka Džakula - Tušup,
17) mr Božidar Vuksanović. Izlaganje je komentarisao dr Branko Radulović, a mr Božidar Vuksanović odgovorio na komentar,
18) Milisav Ćorić,
19) Milorad Vuletić,
20) Budimir Aleksić. Izlaganje je komentarisao Koča Pavlović, a Budimir Aleksić odgovorio na komentar,
21) Ljerka Dragičević,
22) Milan Knežević. Izlaganje je komentarisala Hidajeta Bajramspahić, Milan Knežević odgovorio na komentar, a dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija dao dodatna objašnjenja,
23) Valentina Radulović-Šćepanović. Izlaganje je komentarisala dr Duša-nka Džakula-Tušup, Valentina Radulović-Šćepanović odgovorila na komentar, a dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija dao odgovore i dodatna pojašnjenja,
24) Genci Nimanbegu. Izlaganje su komentarisali dr Igor Lukšić potpredsjednik Vlade i ministar finansija i Luiđ Škrelja, a Genci Nimanbegu odgovorio na komentare. dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finan-sija dao je dodatne odgovore i pojašnjenja, Genci Nimanbegu komentarisao odgovore, a dr Igor Lukšić odgovorio na komentar,
25) Drago Čantrić. Izlaganje je komentarisao dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a Drago Čantić odgovorio na komentar,
26) dr Miloje Pupović,
27) Branko Čavor,
28) Koča Pavlović. IZlaganje je komentarisao dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a Koča Pavlović odgovorio na komentar,
29) dr Miodrag Vuković. Izlaganje su komentarisali: Radojica Živković, Nebojša Medojević i Hidajeta Bajramspahić, a dr Miodrag Vuković odgovorio na komentare,
30) Obrad Gojković,
31) Tarzan Milošević. IZlaganje su komentarisali dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija i Srđan Milić, a Tarzan Milošević odgovorio na komentar Srđana Milića,
32) dr Novica Stanić. Izlaganje je komentarisao Tarzan Milošević, a dr Novica Stanić odgovorio na komentar,
33) Kemal Purišić. Izlaganje su komentarisali: Nemanja Pavličić, pomoć-nik ministra finansija, Srđan Milić, Božidar Vuksanovič, Nebojša Medojević i Budimir Aleksić, a Kemal Purišić odgovorio na komentare. Proceduralnu intervenciju koristili su Radojica Živković, Božidar Vuksanović i Srđan Milić,
34) mr Aleksandar Damjanović. IZlaganje su komentarisali dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija i Radojica Živković, a mr Aleksandar Damjanović odgovorio na komentare. Proceduralnu intervenciju radi pojaš-njenja stava koristili su dr Igor Lukšić i mr Aleksandar Damjanović,
35) mr Damir Šehović. IZlaganje su komentarisali: mr Aleksandar Damja-nović, dr Branko Radulović i Goran Danilović, a mr Damir Šehović odgovorio na komentare,
36) dr Branko Radulović. IZlaganje su komentarisali mr Damir Šehović i Srđan Milić, a dr Branko Radulović odgovorio na komentare.

* * *

Sjednica je prekinuta u 19 sati, a nastavljena sjutradan (17. decembra) u 9 sati i 15 minuta.

Nastavljen je pretres u kojem su učestvovali:

37) Veljko Zarubica. Izlaganje su komentarisali Budimir Aleksić i dr Sve-tozar Golubović, a Veljko Zaru bica odgovorio na komentare,

38) dr Svetozar Golubović. Izlaganje je komentarisao Radivoje Nikčević, a dr Svetozar Golubović odgovorio na komentar. dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija dao je odgovore na pitanja iz izlaganja poslanika,

39) dr Zoran Čulafić. Izlaganje je komentarisao dr Svetozar Golubović, a dr Zoran Čulaflć odgovorio na komentar,
40) Emilo Labudović. IZlaganje su komentarisali Tarzan Milošević i dr Mi-loje Pupović, a Emilo Labudović odgovorio na komentare. dr Igor Lukšić, pot-predsjednik Vlade i ministar finansija dao je odgovore na pitanja iz iZlaganja poslanika,
41) dr Zoran Srzentić,
42) Vasilije Lalošević. IZlaganje su komentarisali dr Igor Lukšić, pot-predsjednik Vlade i ministar finansija i Husnija Šabović, a Vasilije Lalošević odgovorio na komentare,
43) Aleksandar Bogdanović,
44) Slaven Radunović,
45) Šefkija Murić,
46) Dobrica Šljivančanin,
47) Nada Drobnjak,
48) Amir Hollaj. Izlaganje su komentarisali dr Halil Duković i dr Igor Luk-SIC, potpredsjednik Vlade i ministar finansija, a Amer Hollaj odgovorio na komentare,
49) Husnija Šabović. Izlaganje su komentarisali dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija i Koča Pavlović, a Husnija Šabović odgovorio na komentar Koče Pavlovića. Proceduralnu intervenciju radi pojašnjenja stava i dodatnih odgovora koristili su dr Igor Lukšić i Koča Pavlović,
50) Goran Danilović. Izlaganje su komentarisali mr Božidar Vuksanović i dr Branko Radulović, a Goran Danilović odgovorio na komentare.

Predsjednik Skupštine je podsetio da je u Kolegijumu predsjednika Skup-štine dogovoreno da, nakon zavrsenog objedinjenog pretresa, a prije prelaska na izjašnjavanje, svaki klub poslanika može, u trajanju do 18 minuta, u završnoj riječi saopštiti stavove o predlozima zakona, a to vrijeme može koristiti jedan ili više poslanika iz kluba, kako klub odluči.

Završnu riječ, radi saoptšenja stavova kluba poslanika, koristili su: - Kemal Purišić - Klub poslanika Bošnjačke stranke,

- Andrija Mandić - Klub poslanika Nove srpske demokratije,
- dr Branko Radulović i Nebojša Medojević - Klub poslanika Pokreta za promjene,
- mr Damir Šehović - Klub poslanika Socijaldemokratske partije,
- mr Aleksandar Damjanović, dr Srđa Božović i Neven Gošović - Klub poslanika Socijalističke narodne partije,
- Predrag Sekulić - Klub poslanika Demokratske partije socijalista.
dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija dao je završnu riječ i odgovore na pitanja iz izlaganja poslanika.

Zatim se prešlo na izjašnjenje o predlozima zakona.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (2. tačka).
Skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu (glasao je 61 poslanik -42 za, 16 protiv, tri uzdržana).

Predsjednik Skupštine je podsetio da su na Predlog zakona podnijeli dva amandmana poslanici Nebojša Medojević i dr Branko Radulović.

Poslanik Nebojša Medojević obrazložio je amandmane.

Skupština nije prihvatila amandmane poslanika Nebojše Medojevića i dr Branka Radulovića (glasalo je: o amandmanu 1 - 70 poslanika - 26 za, 43 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 2 - 73 poslanika - 28 za, 44 protiv, jedan uzdržan).

Skupština je usvojila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (glasalo je 76 poslanika - 48 za, 27 protiv, jedan uzdržan).
Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (3. tačka).

Skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu (glasao je 71 poslanik -44 za, 26 protiv, jedan uzdržan).

Predsjednik Skupštine je podsetio da su na Predlog zakona podnijeta dva amandmana, i to jedan amandman poslanici dr Srđa Božović i mr Aleksandar Damjanović i jedan amandman poslanici Nebojša Medojević i dr Branko Radulović.

Poslanici mr Aleksandar Damjanović i Nebojša Medojević obrazložili su amandmane koje su podnijeli.

Skupština nije prihvatila amandmane (glasalo je: o amandmanu posla-nika dr Srđe Božovića i mr Aleksandra Damjanovića - 70 poslanika - 27 za, 39 protiv, četiri uzdržana; o amandmanu poslanika Nebojše Medojevića i dr Branka Radulovića - 72 poslanika - 27 za, 41 protiv, četiri uzdržana).

Skupština je usvojila Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (glasao je 71 poslanik - 47 za, 23 protiv, jedan uzdržan).

Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica (4. tačka).

Skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu (glasao je 71 poslanik -46 za, 24 protiv, jedan uzdržan).

Predsjednik Skupštine je podsetio da su na Predlog zakona podnijeta četiri amandmana, i to: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet jedan aman-dman, koji je sastavni dio Predloga zakona; poslanici mr Damir Šehović i Raško Konjević jedan amandman, koji je sastavni dio Predloga zakona; poslanici dr Srđa Božović i mr Aleksandar Damjanović jedan amandman, koji je sastavni dio Predloga zakona i poslanik Srđan Milić jedan amandman.
 
Poslanik Srđan Milić obrazložio je amandman koji je podnio.

Skupština nije prihvatila amandman poslanika Srđana Milića (glasalo je 78 poslanika - 34 za, 41 protiv, tri uzdržana).

Skupština je usvojila Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica (glasalo je 78 poslanika - 49 za, 27 protiv, dva uzdržana).

Predlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (5. tačka)

Predsjednik Skupštine je podsetio da na ovaj predlog zakona nema amandmana.

Skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu (glasalo je 78 poslanika -48 za, 22 protiv, osam uzdržanih), a zatim usvojila Predlog zakona o izmjena-ma Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (glasalo je 76 poslanika - 46 za, 22 protiv, osam uzdržanih).

Predlog zakona o zaradama državnih službenika namještenika (6. tačka)

Skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu (glasala su 74 poslanika - 51 za, 21 protiv, dva uzdržana).

Predsjednik Skupštine je podsetio da je na Predlog zakona podnijeto sedam amandmana, i to: poslanica Nada Drobnjak dva amandmana, koji su sastavni dio Predloga zakona; poslanik Milisav Ćorić jedan amandman koji je sastavni dio Predloga zakona i grupa od pet poslanika tri amandmana.

Poslanik Raško Konjević obrazložio je amandmane grupe poslanika. Skupština nije prihvatila amandmane grupe od pet poslanika (glasalo je: o amandmanu 1 - 77 poslanika - 29 za, 43 protiv, pet uzdržanih; o amand-manu 2 - glasanje je obavljeno prozivkom poslanika, glasalo je 79 poslanika -37 za, 39 protiv, tri uzdržana), o amandmanu 3 - 79 poslanika - 34 za, 40 protiv, pet uzdržanih).

Skupština je usvojila Predlog zakona o zaradama državnih službenika i namještenika (glasalo je 77 poslanika - 49 za, 24 protiv, četiri uzdržana).

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima (7. tačka).

Predsjednik Skupštine je podsetio da su na Predlog zakona podnijeli dva amandmana poslanici Bošnjačke stranke, koji su, u izmijenjenoj formulaciji, na sjednici matičnog odbora prihvaćeni i čine sastavni dio Predloga zakona.

Skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu (glasalo je 67 poslanika -45 za, 20 protiv, dva uzdržana), a zatim usvojila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima (glasala su 74 poslanika - 48 za, 21 protiv, pet uzdržanih).

Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2010. godinu, sa finansijskim planovima i planovima rada za 2010. godinu pet regulatornih tijela (1. tačka).

Predsjednik Skupštine je podsetio da je na Predlog zakona o Budžetu podnijeto 49 amandmana i dva amandmana na Predlog finansijskog plana Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost, i to:

- Odbor za ekonomiju, finansije i budžet - jedan amandman, o kojem treba glasati,
- poslanik Zarija Franović - 12 amandmana, od kojih su amandmani 1 i 4 sastavni dio Predloga zakona, a od ostalih je odustao,
- poslanici Veljko Zarubica i Branko Čavor - jedan amandman, koji je sastavni dio Predloga zakona,
- poslanik mr Radoje Žugić - dva amandmana, koji su sastavni dio Predloga zakona,
- poslanik Luiđ Škrelja - dva amandmana, koji su sastavni dio Predloga zakona,
- poslanici: Borislav Banović, Raško Konjević, mr Damir Šehović i Hidajeta Bajramspahić - jedan amandman, o kojem treba glasati,
- poslanici Borislav Banović i Hidajeta Bajramspahić - dva amandmana, o kojima treba glasati,
- poslanici: mr Damir Šehović, Raško Konjević i Hidajeta Bajramspahić -četiri amandmana, od kojih su amandmani 1,2 i 3 sastavni dio Predloga zakona, a o amandman u 4 treba glasati,
- poslanik Srđan Milić - jedan amandman, o kojem treba glasati,
- poslanik Milisav Ćorić - tri amandmana, od kojih je amandman 1 sastavni dio Predloga zakona, a o ostalim treba glasati,
- poslanik dr Svetozar Golubović - jedan amandman, koji je sastavni dio Predloga zakona,
- poslanici Srđan Milić, dr Srđa Božović i mr Aleksandar Damjanović -jedan amandman, koji je sastavni dio Predloga zakona,
- poslanici: Neven Gošović, Vasilije Lalošević, Snežana Jonica, mr Aleksa-ndar Damjanović i dr Svetozar Golubović - osam amandmana, o kojima treba glasati,
- poslanici dr Novica Stanić i Budimir Aleksić - jedan amandman, o kojem treba glasati,
- poslanici Kluba poslanika Nove srpske demokratije - tri amandmana, o kojima treba glasati,
- poslanici Nebojša Medojević i dr Branko Radulović - šest amandmana, o kojima treba glasati,
- poslanici dr Srđa Božović i mr Aleksandar Damjanović - dva amand-mana na Predlog finansijskog plana Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost, od kojih je amandman 1 sastavni dio Predloga finansijskog plana, a o amandman u 2 treba glasati.

Prije prelaska na obrazlaganje amandmana, neko iz sale je zatraži o da se Skupština izjasni o Predlogu zakona o Budžetu u načelu.

Predsjednik Skupštine je ukazao da se o Predlogu zakona o Budžetu odluču]e u cjelini, ali je, radi otklanjanja eventualnog proceduralnog propusta, prihvatio da se glasa i o Predlogu zakona u načelu.

Skupština je prihvatila Predlog zakona o Budžetu u načelu (glasao je 71 poslanik - 48 za, 20 protiv, tri uzdržana).

Poslanik Borislav Banović, u ime Kluba poslanika Socijaldemokratske partije, zatražio je kraću pauzu radi konsultacija o izjašnjavanju o amandmanima.

* * *

Sjednica je prekinuta u 16 sati i 10 minuta, a nastavljena u 16 sati i 25 minuta.

Prešlo se na obrazloženje amandmana o kojima treba glasati i glasanju o tim amandmanima.

Poslanik mr Aleksandar Damjanović, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet obrazložio je amandman Odbora.

Skupština nije prihvatila amandman Odbora za ekonomiju, finansije i budžet (glasala su 72 poslanika - 33 za, 37 protiv, dva uzdržana).

Poslanik mr Damir Šehović obrazložio je amandman koji je podnio sa poslanicima Borislavom Banovićem, Raškom Konjevićem i Hidajetom Bajramspahić.

Skupština nije prihvatila amandman Borislava Banovića, Raška Konjevića, mr Damira Šehovića i Hidajete Bajramspahić (glasala su 72 poslanika - 29 za, 38 protiv, pet uzdržanih).

Poslanik Borislav Banović obrazložio je amandmane (2) koje je podnio sa poslanicom Hidajetom Bajramspahić.

Skupština nije prihvatila amandmane poslanika Borislava Banovića i Hidajete Bajramspahić (glasalo je: o amandmanu 1 - 70 poslanika - 19 za, 47 protiv, četiri uzdržana; o amandmanu 2 - 61 poslanik - 13 za, 47 protiv, jedan uzdržan).

Poslanik Raško Konjević obrazložio je amandman 4 koji je podnio sa poslanicima mr Damirom Šehovićem i Hidajetom Bajramspahić.

dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar finansija obavijestio je da je za Vladu prihvatljiv ovaj amandman, pod uslovom da iznos od 1.300.000 eura kako je amandmanom predloženo, bude 1.100.000 eura.

Poslanik Raško Konjević, u ime podnosioca amandmana, prihvatio je predlog ministra, pa je ovaj amandman postao sastavni dio Predloga zakona.

Poslanik Srđan Milić obrazložio je svoj amandman.

Skupština nije prihvatila amandman poslanika Srđana Milića (glasao je 71 poslanik - 26 za, 42 protiv, tri uzdržana).

Poslanik Milisav Ćorić obrazložio je svoje amandmane 2 i 3 o kojima treba glasati.

Skupština nije prihvatila amandmane 2 i 3 poslanika Milisava Ćorića (glasalo je: o amandmanu 2 - 69 poslanika - 25 za, 43 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 3 - 71 poslanik - 27 za, 43 protiv, jedan uzdržan).
Poslanik Milan Knežević obrazložio je svoj amandman.

Skupština nije prihvatila amandman poslanika Milana Kneževića (glasala su 72 poslanika - 28 za, 44 protiv).

Poslanici Neven Gošović, mr Aleksandar Damjanović i Snežana Jonica obrazložili su pojedine od osam amandmana koje je podnijela grupa poslanika Socijalističke narodne partije.

Skupština nije prihvatila amandman 1 grupe poslanika Socijalističke narodne partije (glasalo je 56 poslanika - 22 za, 34 protiv).

Poslanik Srđan Milić zatražio je da se o amandmanu 2, koji se odnosi na sredstva za sudsku vlast, glasa prozivkom.

Predsjednik Skupštine je prihvatio predlog, ali na način da prije ovog glasanja i ostali poslanici obrazlože svoje amandmane, a poslije obrazloženja svih amandmana da se pristupi glasanju.

Poslanik Budimir Aleksić obrazložio je amandman koji je podnio sa poslanikom dr Novicom Stanićem.

Poslanik Andrija Mandić obrazložio je tri amandmana koje su podnijeli poslanici Nove srpske demokratije.

Poslanik dr Branko Radulović i Nebojša Medojević obrazložili su šest amandmana koje su podnijeli.

Zatim se prešlo na izjašnjavanje o ovim amandmanima.

Skupština nije prihvatila amandmane grupe poslanika Socijalističke narodne partije (glasalo je: o amandman u 2 glasanje je obavljeno prozivkom poslanika, glasao je 71 poslanik - 27 za, 42 protiv; dva uzdržana; o amandmanu 3 - 64 poslanika - 21 za, 43 protiv; o amandmanu 4 - 67 poslanika - 24 za, 42 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 5 - 70 poslanika -27 za, 43 protiv; o amandmanu 6 - 68 poslanika - 26 za, 42 protiv; o amandmanu 7 - 68 poslanika - 27 za, 40 protiv, jedan uzdržan). Poslanik Srđan Milić je obavijestio da podnosioci amandmana povlače amandman 8 .

Skupština nije prihvatila amandman poslanika dr Novice Stanića i Budimira Aleksića (glasao je 71 poslanik - 27 za, 44 protiv).

Skupština nije prihvatila amandmane poslanika Nove srpske demokratije (glasalo je: o amandmanu 1 - 70 poslanika - 25 za, 44 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 2 - 67 poslanika - 22 za, 43 protiv, dva uzdržana; o amandmanu 3 - 70 poslanika - 24 za, 45 protiv, jedan uzdržan),

Skupština nije prihvatila amandmane poslanika Nebojše Medojevića i dr Branka Radulovića (glasalo je: o amandmanu 1 - 75 poslanika - 32 za, 42 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 2 - 70 poslanika - 24 za, 43 protiv, tri uzdržana; o amandmanu 3 - 71 poslanik - 24 za, 45 protiv, dva uzdržana; o amandmanu 4 - 70 poslanika - 26 za, 42 protiv, dva uzdržana; o amandmanu 5 - 69 poslanika - 25 za, 43 protiv, jedan uzdržan; o amandmanu 6 - 73 poslanika - 29 za, 43 protiv, jedan uzdržan).

Nakon izjašnjavanja o amandmanima, pravo na završnu riječ u ime klubova poslanika koristili su:

1) Srđan Milić - Klub poslanika Socijalističke narodne partije,
2) Borislav Banović - Klub poslanika Socijaldemokratske partije,
3) Nebojša Medojević - Klub poslanika Pokreta za promjene,
4) Radojica Živković - Klub poslanika Nove srpske demokratije,
5) Kemal Purišić - Klub poslanika Bošnjačke stranke,
6) Genci Nimanbegu - u ime albanskih partija,
7) Tarzan Milošević - Klub poslanika Demokratske partije socijalista. Skupština je usvojila Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2010. godinu (glasalo je 76 poslanika - 48 za, 27 protiv, jedan uzdržan).

Zatim se prešlo na izjašnjavanje o predlozima finansijskih planova, sa planovima rada za 2010. godinu regulatornih tijela.

Predsjednik Skupštine je podsjetio da je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet podnio predloge odluka o usvajanju predloga finansijskih planova, a da su na Predlog finansijskog plana Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost dva amandmana podnijeli poslanici dr Srđa Božović i mr Aleksandar Damjanović, od kojih je amandman 1 sastavni dio Predloga finansijskog plana.

Poslanik Emilo Labudović javio se za proceduralnu intervenciju, ističući da bi odlukama o usvajanju planova regulatornih tijela trebalo prvo usvojiti planove rada, pa finansijske planove, a predstavnik Skupštine je ukazao da je ovo zakonska formulacija i treba se nje pridržavati.

Poslanik mr Aleksandar Damjanović je obrazložio amandman 2 i zatražio kraću pauzu, kako bi se sastao Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i precizirao svoje predloge.

* * *

Sjednica je prekinuta u 18 sati i 15 minuta, a nastavljena u 19 sati i 20 minuta.

Poslanik mr Aleksandar Damjanović, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet obavijestio da je Odbor utvrdio Predlog zaključaka povodom usvajanja Predloga zakona o Budžetu i pročitao Predlog zaključaka.

Zatim se pristupilo izjašnjavanju.

Skupština je usvojila Predlog zaključaka Odbora za ekonomiju, finansije i budžet (glasalo je 57 poslanika - 56 za, jedan uzdržan).

Skupština je prihvatila amandman 2 poslanika dr Srđe Božovića i mr Ale-ksandra Damjanovića na Predlog finansijskog plana Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost (glasalo je 58 poslanika - 53 za, jedan protiv, četiri uzdržana),

Skupština je usvojila predloge odluka o usvajanju finansijskih planova sa planovima rada regulatornih tijela, i to:
 
1) Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (glasala su 53 poslanika - 48 za, tri protiv, dva uzdržana);
2) Regulatorne agencije za energetiku (glasalo je 56 poslanika - 48 za, dva protiv, šest uzdržanih);
3) Agencije za nadzor osiguranja (glasala su 55 poslanika - 49 za, dva protiv, četiri uzdržana);
4) Komisije za hartije od vrijednosti (glasalo je 56 poslanika - 43 za, devet protiv, četiri uzdržana);
5) Agencije za lijekove i medicinska sredstva (glasala su 53 poslanika -48 za, jedan protiv, četiri uzdržana).

Osma tačka - PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA

Za pretres se niko nije javio.

Skupština je usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa (glasalo je 57 poslanika - 56 za, jedan uzdržan).

Predsednik Skupštine je obavijesito da nema predloga za tačku Izbori i imenovanja, pa je zakjlučio sednicu.

* * *

Sednica je završena 17. decembra u 19 sati i 30 minuta. Fonografske bilješke sednice čine sastavni dio ovog zapisnika.

SU-SK Broj 01-981/3

Podgorica, 17. decembra 2009. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 24. SAZIVA


PREDSJEDNIK
Ranko Krivokapić

GENERALNI SEKRETAR
mr Damir Davidović

  Pošalji prijatelju Verzija za štampu
Objavi
       

   
DOGADJAJI U SLIKAMA
   
       
   
Novo

     
   
Pravda za sve

SNP - TV

Ovo je zvanična Web prezentacija Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Vašim komentarima, predlozima i sugestijama koje možete ostaviti u Knjizi utisaka ili ih poslati na snppodgorica@t-com.me postajete dio našeg tima.

S poštovanjem,

Web tim SNP CG

   
   
ANKETA
 
Greska !!!
   

 

     
Brojac :22413788 Copyright :SNP CG,2007 Online :1912