EVROPSKA UNIJA  
 
 
Socijalistička narodna
partija Crne Gore
Ul. Vaka Đurovića br 5
81 000 Podgorica
Crna Gora
Tel : +382(0) 20 272 421
Fax : +382(0) 20 272 420
Mail : snp@t-com.me
Gdje se nalazimo?
 
Socijalistička narodna partija Crne Gore
   
Lista poslaničkih pitanja Kluba poslanika Socijalističke narodne partije Crne Gore
 

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće poslaničko pitanje:

POSLANIČKO PITANJE

Da li je Vlada Crne Gore obezbjedila sve neophodne uslove koji proizilaze iz međunarodnih konvencija i domaćeg zakonododavstva za bezbjedno uništavanje zastarjelog naoružanja, municije i eksplozivnih sredstava, na lokacijama širom Crne Gore, i da li je prilikom izbora tih lokacija ostvarena saradnja sa Agencijom za zaštitu životne sredine, imajući u vidu efekte koje taj proces izaziva po životnu sredinu i po stanovnike tog područja?

Odgovor dostaviti i u pisanoj formi.


Poslanik
Srđan Milić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore, Ministarstvu saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija postavljam sljedeće poslaničko pitanje:

POSLANIČKO PITANJE

Da li je utvrđeno čija je odgovornost što još uvijek nisu započeti radovi na izgradnji zaobilaznice oko Kotora?

Odgovor dostaviti i u pisanoj formi.


Poslanik
Srđan Milić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, postavljam sljedeće –


POSLANIČKO PITANJE

Na koji način će Vlada Crne Gore konačno riješiti probleme koji već duže vrijeme postoje u "Duvankomercu" i Duvanskom kombinatu u Podgorici?

Kada će, i na koji način, Vlada Crne Gore, odgovoriti na više nego urgentne zahtjeve radnika "Duvankomerca", koji se već danima nalaze u štrajku, mjesecima ne primaju zarade, niti druge naknade?

Da li će iko snositi odgovornost za stanje u kojem se sada nalazi Duvanski kombinat u cjelini, i na koii način će prava radnika na rad i po osnovu rada biti zaštićena?

Odgovor tražim u pisanoj formi.


P o s l a n i k,
Neven Gošović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom Ministarstvu, postavljam sledeće


POSLANIČKO PITANJE

Kada je nadležno Ministarstvo, investitoru firmi "Gintaš" iz Turske izdalo građevinsku dozvolu za izgradnju poslovnog Tržnog centra sa pratećim saržajima u Podgorici, na lokaciji oivičenoj Ulicom 4. jula i Bulevarom Save Kovačevića?

Koliko iznos površina poslovnog prostora i spratnost objekta, čija je izgradnja odobrena izdatorn građevinskorn dozvolorn?

Da li je naznačeni Tržni centar izgrađen u skladu sa dokumentacijom. na koju je data urbanistička saglasnost?

Ukoliko postoji, kolika je razlika u površini objekata prema tehničkoj dokumentaciji na koju je data urbanistička saglasnost, i stvarno izvedenih radova, za svaki objekat i Tržni centar u cjelini?

Da li se investitor obratio zahtjevorn za izdavanje upotrebne dozvole, i da li je upotrebna dozvola izdata fazno, ili za Tržni centar u cjelini?

Odgovor tražim u pisanoj formi.

P o s l a n i k,
Neven Gošović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam Predsjedniku Vlade sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Za kolika krivična djela, sa elementima organizovanog kriminala, su određene mjere tajnog nadzora u ovoj godini?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK
Vasilije Lalošević

KOMENTAR POSLANIKA ZBOG KAŠNJENJA ODGOVORA

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam Predsjedniku Vlade sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Koliki je broj izrečenih presuda novinarima u Crnoj Gori zbog klevete i koliki su novčani iznosi koje su novinari morali da plate za to krivično djelo, kao i to jesu li ti iznosi u skladu sa međunarodnom sudskom praksom, ili postoje drastične razlike?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Vasilije Lalošević

VLADA NIJE DALA ODGOVOR

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i člana 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru unutrašnjih poslova i javne uprave, upućujem sledeće


POSLANIČKO PITANJE

Da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave izvršilo raspoređivanje svih zaposlenih na radna mjesta shodno važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, ukoliko nije, zašto to nije urađeno i koliko zaposlenih nije raspoređeno u skladu sa njim i na koja radna mjesta? Da li Ministarstvo ima Pravilnik o uslovima i kriterijumima za određivanje visina naknada za rad u komisijama, koje komisije su obavljale poslove u 2008 i 2009 godini, ko su bili članovi tih komisija i kolika im je bila nadoknada?

Na osnovu čijih rješenja se vrši obračun zarada zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave? Da li Ministarstvo ima Pravilnik o upotrebi službenih vozila ?
Tražim da mi se dostave važeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kao i spisak svih službenih vozila Ministarstva koji sadrži marku i tip vozila, godinu proizvodnje i registarske oznake?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK,
Snežana Jonica

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i člana 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru finansija upućujem sledeće


POSLANIČKO PITANJE

Koliko je pripravnika sa visokom, koliko sa višom, a koliko sa srednjom stručnom spremom zaposleno u 2006, 2007, 2008, 2009. godini,

koji iznos sredstava je utrošen iz Budžeta Crne Gore za sufinansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom u 2006, 2007, 2008 i u prvih 10 mjeseci 2009.godine? Tražim da mi se pregled dostavi odvojeno po godinama, za svaku stručnu spremu.

Koliko je pripravnika visokoškolaca, kojih profila obrazovanja, zaposleno u okviru Programa državne podrške i pomoći „Stimilisanje zapošljavanja u Crnoj Gori s akcentom na sjeverni region“ i koliko je novca utrošeno za realizaciju ovog programa do danas?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK,
Snežana Jonica

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, potpredsjedniku Vlade Crne Gore dr Igoru Lukšiću, postavljam sljedeće:


POSLANIČKO PITANJE


Koliko je građana Crne Gore - deponenata, steklo pravo na isplatu deviznih sredstava, shodno Zakonu o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede dd Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik dd Beograd (Sl. list Crne Gore, br. 21/08, od 27.03.2008.), koliki je ukupni iznos obaveza države po tom osnovu, koliko je i kojem broju deponenata do sada isplaćeno sredstava zaključno sa 15.10.2009. godine, a po osnovu člana 9 Zakona za tri dospjele rate, koliko je emitovano i prodato obveznica shodno članu 10 Zakona, kao i koliko je obveznica do 15.10.2009. godine, iskorišćeno prije roka dospijeća i za koje precizno iskazane namjene u skladu sa članom 13 Zakona?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


Poslanik
Mr Aleksandar Damjanović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, potpredsjedniku Vlade Crne Gore dr Vujici Lazoviću, postavljam sljedeće:


POSLANIČKO PITANJE


Koliko ukupno iznose dugovanja za utrošenu električnu energiju kategorije potrošača - domaćinstva na dan 15.10.2009. godine, koliki je broj tih potrošača, kakva je struktura duga u odnosu na iznos neizmirenih računa i period dugovanja, da li Vlada Crne Gore , nakon prodaje manjinskog paketa akcija u "Elektroprivredi ad", ima strategiju zaštite interesa potrošača električne energije - dužnika iz kategorije domaćinstva, shodno načinu na koji štiti interese drugih potrošača poput Kombinata aluminijuma i Željezare, da li je sa stranom kkompanijom, koja će upravljati "Elektroprivredom ad", dogovoren način rješavanja, odnosno naplate nagomilanog duga ili će možda direktna korist za dužnike iz kategorije domaćinstva biti otpis odnosno preuzimanje od strane Države svih njihovih dugova prema "Elektroprivredi ad" nastalih do dana stupanja na snagu kupoprodajnog ugovora Vlade Crne Gore i strane kompanije, sada vlasnika manjinskog paketa akcija?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK
Mr Aleksandar Damjanović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru finansija postavljam sljedeće:


POSLANIČKO PITANJE

Da li je na sjednici Vlade Crne Gore (a ako jeste, kada) razmatran zahtjev sudije osnovnog suda Veljka Radovanovića da se oslobodi obaveze čuvanja tajnog podatka direktor policije Veselin Veljović, a koji je (podatak /podaci) saopšten na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu 10. decembra 2008. godine (informacija o dešavanjima na protestnom mitingu povodom odluke Vlade Crne Gore da prizna kvazidržavu Kosovo), a povodom krivičnog postupka koji se protiv Direktora policije vodi za krivično djelo klevete po tužbi protojereja Velibora Džomića? Takođe, u vezi sa prethodnim, interesuje me i tražim odgovor da li je Vlada razmatrala informaciju o događajima na mitingu 13. oktobra 2008. godine, a koju je na sjednici Odbora za bezbjednost 10. decembra 2008. podnio Direktor policije i da li je toj informaciji određivan stepen tajnosti, a u slučaju da to Vlada nije uradila, tražim odgovor kada je i ko određivao stepen tajnosti toj informaciji?

OBRAZLOŽENJE:

Poznato je da je sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu 8. decembra 2008. godine Direktor policije saopštio podatke o namjerama da se 13. oktobra 2008. zapali Skupština Crne Gore i u kontekstu tog izlaganja je pominjao i protojereja Velibora Džomića. Pošto je pokrenuti sudski postupak, po tužbi Velibora Džomića protiv Direktora policije u toku, odgovor na postavljeno pitanje može biti u funkciji efikasnog završetka tog postupka.


Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Predrag Bulatović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministru inostranih poslova gospodinu Milanu Roćenu, postavljam sljedeće poslaničko pitanje:

POSLANIČKO PITANJE

Da li Crna Gora sa država susjedima, a koje su međunarodno priznate države, ima otvorenih pitanja (bilo kojih, pa i teritorijalnih...) i koja su to, te kako se mogu rješavati aktuelni problemi, otvorena pitanja i eventualni sporovi sa takozvanom državom Kosovo, koja je međunarodno nepriznata država? U tom kontekstu tražim i stav i odgovor ministra Roćena o protestu mještana 16 sela iz okoline Peći i Dečana koji tvrde da je Crna Gora zauzela njihova imanja?

OBRAZLOŽENJE

Poznato je da se problem Prevlake rješava sa Hrvatskom u skladu sa Privremenim sporazumom, ali se uprkos tome, od pojedinih zvaničnika sporadično čuju tonovi da će Hrvatska uslovljavati buduće članstvo Crne Gore u Evropsku uniju tim pitanjem; nedavno su bile kontroverze povodom izjave albanskog premijera Sali Beriše o pitanju ujedinjenja takozvanih albanskih teritorija, a što neminovno upućuje na opštepoznate stavove šta te teritorije podrazumijevaju i koje sve zemlje u okruženju obuhvataju; pokrenuto i otvoreno pitanje dvojnog državljanstva sa Srbijom utiče na odnose dvije zemlje; u kom smjeru će se razvijati međudržavni odnosi Srbije i Crne Gore u pretpostavljenom slučaju razmjene ambasadora između Crne Gore i kvazidržave Kosovo.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Predrag Bulatović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće poslaničko pitanje:

POSLANIČKO PITANJE

Koliko u Crnoj Gori, na državnom nivou ima agencija, komisija, direkcija i drugih samostalnih subjekata koji vrše javna ovlašćenja, kao samostalna regulatorna tijela čiji je osnivač Skupština ili Vlada, i koja su to?

Koliko svaki od tih subjekata, posebno, ima zaposlenih, koliko imaju članova organa upravljanja, koliki su ukupan prihod imali u 2008. godini, i kakvim poslovnim prostorom raspolažu ( površina i pravni režim )?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Dr Srđa Božović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće poslaničko pitanje:


POSLANIČKO PITANJE

Koliki je broj državnih funkcionera, državnih službenika i namještenika zaposlenih u organima državne uprave i drugim državnim organima i organizacijama, koji zaradu ostvaruju iz državnog budžeta Crne Gore na dan 01. 10. 2009. godine, i kako se taj broj kretao u odnosu na 31. 12. 2008, 2007 i 2006. godine?

Kakva je struktura državnih službenika i namještenika:


a) zaposleni na neodređeno i određeno vrijeme,
b) zaposleni sa posebnim ovlašćenjima i obavezama i tzv. obični izvršioci,
c) stepen stručne spreme ( NS, SSS, VS, VSS i sa akademskim zvanjem)
d) starosna struktura ( do 30, do 40, do 50, do 60, preko 60 godina.)


Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Dr Srđa Božović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministru postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Da li smatrate kršenjem pozitivnih zakonskih propisa „retroaktivni” prijem u radni odnos radnika, na osnovu Zaključka Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, br. 10-00-7147, od 28.05.2008. godine, kojim se S. D. dipl. ecc, prima u radni odnos u EPCG, na neodređeno vrijeme, počev od 01.10.2007. godine i raspoređuje na radno mjesto Savjetnika izvršnog direktora?

Imenovani po isteku tri mjeseca od donošenja odluke Odbora direktora, podnosi zahtjev (22.08.2008. godine), da želi da mu prestane radni odnos, odnosno Ugovor o radu, kome se udovoljava od strane izvršnog direktora 15.09.2008. godine (broj 10-00-10996) i isplaćuje ukupna naknada u iznosu od 23.041,20 E.
Da li smatrate da tu ima posla za tužilaštvo i sudstvo Crne Gore?

Odgovor dati i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dr Svetozar Golubović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

DOPUNA ODGOVORA NA POSLANIČKO PITANJE - VIDEO

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministru postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Zbog čega nije prihvaćena ponuda Kompanije Neksan Nikšić, za kupovinu 51% akcija državnih fondova u Institutu za crnu metalurgiju AD Nikšić.

Odgovor dati i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dr Svetozar Golubović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

DOPUNA ODGOVORD NA POSLANIČKO PITANJE SA PONUDOM "NEXAN"-a - TEKST

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće poslaničko pitanje:

POSLANIČKO PITANJE

Kada će se realizovati obećanje vezano za izgradnju Doma za stare u Pljevljima?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Miloje Pupović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće poslaničko pitanje:


POSLANIČKO PITANJE

Čija je obaveza sanacija jalovišta rudnika „Šuplja stijena“ u Gracu kod Pljevalja i kada će se to raditi?


Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Miloje Pupović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187, stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministru, postavljam sledeće pitanje:

POSLANIČKO PITANJE

Koliko u Crnoj Gori ima, zvanićno, registrovanih narkomana, a koliko po procjeni relevantnih institucija,koliko ih se nalazi na liječenju, koliki su smještajni kapaciteti za njihovo liječenje i rehabilitaciju, kao i koliko je sredstava uloženo za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju, u periodu januar - oktobar 2009-te godine ?


Odgovor dati i u pisanoj formi.

POSLANIK
Nataša Vuković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187, stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministru, postavljam sledeće pitanje:


POSLANIČKO PITANJE

Koliki je broj saobraćajnih udesa u Crnoj Gori, koliki broj poginulih, teže i lakše povrijedjenih, kolika je procijenjena materijalna šteta,za prvih devet mjeseci ove godine? Iste podatke tražim i za period 01. 01.2000 – 31.12 2oo8.god.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK
Nataša Vuković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće poslaničko pitanje:


POSLANIČKO PITANJE

Koje mjere će Vlada i Ministarstvo prosvjete i nauke preduzeti u cilju poboljšanja materijalnog položaja prosvetnih radnika?

Odgovor dati i u pisanoj formi.

POSLANIK
Veselinka Peković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće poslaničko pitanje:


POSLANIČKO PITANJE

U skladu sa procesom reforme obrazovanja koji je počeo implementacijom Bolonjske deklaracije, interesuje me šta su Vlada i resorno ministarstvo uradili na poboljšanju kvaliteta obrazovanja, i šta će uraditi kako bi adekvatna profesionalna sposobnost stručnjaka iz različitih oblasti odgovorila objektivnoj procjeni potreba i kapaciteta radnih mjesta?

Odgovor dati i u pisanoj formi.

POSLANIK
Veselinka Peković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće poslaničko pitanje:

POSLANIČKO PITANJE

Zašto invalidi 3. kategorije, koji se kao tehnološki višak nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nemaju prava koja su im ranije utvrđena rješenjima nadležnih organa i zašto im se ne uplaćuje radni staž od kraja 2006. godine? Njihov status nije mijenjan niti su im utvrđivana drugačija prava ili donesena nova rješenja.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Milisav Ćorić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 stav 1 i 188 Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće poslaničko pitanje:

POSLANIČKO PITANJE

Šta će biti sa količinama (u pitanju su desetine tona) koncentrata rude i jalovine, nastale iz procesa prerade olovno-cinkane rude bivšeg rudnika ''Brskovo'' iz Mojkovca, koje se ne nalaze na prostoru deponije otpada (jalovišta) u Mojkovcu, već se nalaze u krugu bivšeg pogona prerade-flotacije i razasute na drugim lokacijama, i na koji će način biti izvršeno njihovo skladištenje, bez štetnog uticaja na zdravlje građana i životnu sredinu?


Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Milisav Ćorić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće poslaničko pitanje:


POSLANIČKO PITANJE

Koliko je PDV naplaćeno u periodu - jun, jul, avgust 2008. godine, i za isti period 2009. godine, od firmi registrovanih za obavljanje turističkih djelatnosti ?

Molim Vas da mi posebno dostavite podatke za PDV koji je naplaćen od ugostiteljskih djelatnosti, a posebno od pružanja usluga smještaja.

Odgovor trađim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Obrad Gojković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće poslaničko pitanje:

POSLANIČKO PITANJE

Da li su nakon privatizacije UTRO „Boka“ ispunjeni svi uslovi predviđeni Ugovorom i zašto do danas kapitalni turistički kapaciteti Herceg Novog, a koji su prije privatizacije pripadali tom preduzeću, nijesu stavljeni u funkciju na kvalitetniji način nego prije privatizacije.

Odgovor trađim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Obrad Gojković

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika skupštine Crne Gore, postavljam sledeće:


POSLANIČKO PITANJE

S obzirom na nejasno definisane nadležnosti i talas ostavki u Ministarstvu prosvete nakon afere „cetinjska Gimnazija“, očekujem da premijer Milo Đukanović odgovori na sljedeće pitanje:

Da li je upoznat sa dešavanjima u Osnovnoj školi „Boško Strugar“ i ponašanjem direktora ove škole, koje ozbiljno prijeti da ugrozi međunacionalni sklad u Ulcinju?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK
Milan Knežević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika skupštine Crne Gore, Ministarstvu finansioja i Ministarstvu rada i socijalnog staranja, postavljam sljedeće:


POSLANIČKO PITANJE

Koliko sredstava je od 01.01.2004. godine do postavljanja ovog poslaničkog pitanja ukupno pribavljeno izdvajanjem 0,7% iz bruto zarada zaposlenih po osnovu primjene odredbi Opšteg kolektivnog ugovora i Sporazuma o usmjeravanju sredstava za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih, potpisanog 2004. godine od strane Vlade Crne Gore, Saveza sindikata Crne Gore i Privredne komore Crne Gore, i da li su sva, po gore navedenom osnovu izdvojena sredstva, usmjerena na posebni račun Fonda za solidarnu stambenu izgradnju?

Koliko je novčanih sredstva u istom vremenskom periodu na posebni račun Fonda za solidarnu stambenu izgradnju uplatila Vlada, kao i koliko je pomogla ovaj Fond ustupanjem nenovčane društvene imovine?

Koliko je iz sredstava pribavljenih po gore navedenom osnovu ukupno izgrađeno stambenih jedinica i koliko je podijeljeno stambenih kredita, uz navođenje ovih podataka po svakoj opštini u Crnoj Gori pojedinačno?

Da li je Vladi Crne Gore i resornom ministarstvu podnošen izvještaj o utrošenim sredstvima usmjerenim za solidarnu stambenu izgradnju i, ako jeste, koliko puta su takvi izvještaji podnošeni, kada su i na kojoj sjednici razmatrani, kao i šta je u vezi s tim zaključeno?

Ko su bili predstavnici Vlade u odboru za realizaciju sredstava za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih od osnivanja Odbora do sada, sa navođenjem njihovih imena i vremenskog perioda za koji je svaki od njih bio u Odboru, kao i ko je sada član Odbora i kojim aktom i od kojeg datuma je imenovan u Odbor za realizaciju sredstava za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.


POSLANIK
Milan Knežević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno nadležnom ministarstvu postavljam sljedeće poslaničko pitanje:

POSLANIČKO PITANJE

Da li Vlada Crne Gore, odnosno resorno ministarstvo, u okviru programa zdravstvene zaštite namjerava i kad, u opštini Žabljak proširiti nivo zdravstvenih usluga građanima u odnosu na danas postojeći, koji je organizovan na nivou zdravstvene stanice u okviru doma zdravlja Pljevlja.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK
Dobrica Šljivančanin

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE I KOMENTAR - VIDEO

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, postavljam sljedeće:


POSLANIČKO PITANJE


Da li je Vlada Crne Gore donijela Pravilnik o upotrebi službenih automobila? Ukoliko jeste tražim da mi se dostavi navedeni Pravilnik, a ukoliko nije, tražim odgovor zašto to do sada nije urađeno?

Odgovor tražim u pisanoj formi.


POSLANIK
Dobrica Šljivančanin

KOMENTAR POSLANIKA ZBOG KAŠNJENJA ODGOVORA

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE - TEKST

 

  Pošalji prijatelju Verzija za štampu
Objavi
       

   
DOGADJAJI U SLIKAMA
   
       
   
Novo

     
   
Pravda za sve

SNP - TV

Ovo je zvanična Web prezentacija Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Vašim komentarima, predlozima i sugestijama koje možete ostaviti u Knjizi utisaka ili ih poslati na snppodgorica@t-com.me postajete dio našeg tima.

S poštovanjem,

Web tim SNP CG

   
   
ANKETA
 
Greska !!!
   

 

     
Brojac :22413778 Copyright :SNP CG,2007 Online :1902