EVROPSKA UNIJA  
 
 
Socijalistička narodna
partija Crne Gore
Ul. Vaka Đurovića br 5
81 000 Podgorica
Crna Gora
Tel : +382(0) 20 272 421
Fax : +382(0) 20 272 420
Mail : snp@t-com.me
Gdje se nalazimo?
 
Socijalistička narodna partija Crne Gore
   
Lista poslaničkih pitanja Kluba poslanika Socijalističke narodne partije Crne Gore
 

Na osnovu člana 187. stav 1 Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno njenom resornom ministarstvu, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Da li je Vlada Crne Gore donijela odluku da pristupi pregovorima o sklapanju bilateralnih sporazuma o dvojnom državljanstvu? Ako je donijela odluku, kada je to učinila, i na koje se sve države odnosi?

U sklopu navedenog pitanja posebno me interesuje da odgovorite vezano za dosadašnje aktivnosti Vlade i resornih ministarstava povodom izrade bilateralnog sporazuma o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, kao i, s tim u vezi, da mi predočite podatke koliko je na dan 03. juna 2006. godine, bilo građana Srbije, a da su državljani Crne Gore? Takođe, koliko državljana Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori ima državljanstvo drugih država, a posebno, i državljanstvo Republike Hrvatske?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Predrag Bulatović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187. stav 1 Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno njenom resornom ministarstvu, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Šta je Vlada Crne Gore nakon 15.03. 2007. godine, a poslije parafiranja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju preduzela na sistematizovanju i otvaranju novih radnih mjesta u Vladi, ministarstvima, sekreterijatima i drugim organima, a koja su radna mjesta isključivo vezana za realizaciju obaveza koje iz ovog Sporazuma slijede, a odnose se na proces pridruživanja EU? Da li je, i ako jeste, koliko je novozaposlenih na tim mjestuima, i o kojim mjestima je riječ?

U sklopu navedeneog pitanja, molim da mi se odgovori da li postoji kratkoročni plan za sistematizovanje i otvaranje novih radnih mjesta u Vladi, ministarstvima, sekreterijatima i drugim organima na poslovima evropskih integracija nakon potpisivanja SSP, a koja se odnose na primjenu privremenog Sporazuma i realizaciju Nacionalnog plana za integracije (NPI)? Ako postoji taj projekat o kojem broju radnih mjesta je riječ, i gdje su sve sistematizovana?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Predrag Bulatović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine CG, Ministru zdravlja, rada i socijalnog staranja, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE
( Obrazloženje )

Koje je do sada konkretne mjere Ministarstvo zdravlja preduzelo u smislu utvrđivanja disciplinske i druge odgovornosti ljekara, dr Srđana Pavićevića i dr Alesandra Macole, koji su u Kardio centru Kliničkog centra Crne Gore, obavljali najzahtjevnije intervencije na otvorenom srcu, a da pri tome nijesu imali potrebnu dozvolu – Licencu za obavljanje karadiohiruške djelatnosti?

Koje uslove za dobijanje Licence za kardohirurga nijesu ispunjavali dr Srđan Pavićević i dr Alesandro Macola? U kojem vremenskom periodu su imenovani ljekari u Kliničkom centru Crne Gore obavljali kardiohirušku djelatnost?

Da li će Ministarstvo povodom gore navedenog preduzeti mjere na utvrđivanju odgovornosti pojedinaca na najodgovornijim funkcijama u Kliničkom centru Crne Gore, i u samom Ministarstvu zdravlja, zbog toga što su godinama tolerisali ovakvo stanje u Kardio centru?

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Neven Gošović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Republike Crne Gore, Ministru za ekonomski razvoj, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Da li je Ministarstvo za ekonomski razvoj izdalo građevinsku dozvolu za izgradnju objekta Univerzitetskog centra na urbanističkoj parceli broj 3/375, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ''Donja Gorica-Izmjene i dopune'' u Podgorici?

Ako jeste, kada je građevinska dozvola izdata?

Da li je od strane Republičke građevinske i Urbanističke inspekcije vršen inspekcijski nadzor nad izgradnjom navedenog objekta, i ako jeste, koje mjere inspekcijskog nadzora je inspektor naložio?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Neven Gošović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine RCG, Vladi Crne Gore i Ministarstvu finansija, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE
Obrazloženje

Kojim akcionarskim društvima, društvima sa ograničenom odgovornošću i, eventualno, drugim subjektima je Vlada svojom odlukom prenijela pravo priređivanja lutrijskih igara na sreću ili posebnih igara na sreću u kazinima?

Kada je sa tim subjektima zaključen ugovor o koncesiji saglasno čl. 10. Zakona o igrama na sreću, uz navođenje preciznih podataka o datumu objavljenog konkursa za dodjelu koncesija u ovoj djelatnosti, datumu donošenja odluke vlade o dodjeli svake koncesije, datumu zaključenja ugovora o koncesiji sa svakim koncesionarom, roku na koji je koncesija dodijeljena i iznosu koncesiosne naknade po svakom ugovoru pojedinačno?

Koliko je do sada obračunato i naplaćeno poreza primjenom Zakona o porezu na igre na sreću i zabavne igre (Sl. list RCG broj 27/06)?

Poslanik,
Velizar Kaluđerović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine RCG, Ministarstvu prosvjete i nauke, postavljam sledeće


POSLANIČKO PITANJE
Obrazloženje

Polazeći od odredbi čl. 25. Zakona o visokom obrazovanju kojim je propisano da licencu za rad visokoškolskih ustanova izdaje to Ministarstvo, da se licenca izdaje na osnovu standarda i normativa koji se, pored ostalog, odnose na:

  • adekvatnost zgrade i opreme, uključujući učionice, laboratorije, biblioteku...;

  • broj i kvalifikaciju akademskog osoblja;

  • prostorije za vansastavne aktivnosti studenata,

kao i činjenicu da ste licencu za rad dali privatnoj ustanovi – Univerzitet Donja Gorica, u okviru kojeg su Pravni i Ekonomski fakultet, molim za odgovor na pitanje:

U kojoj se "adekvatnoj" zgradi izvodi nastava studentima koji su upisani na Pravni i Ekomski fakultet za ovu nastavnu godinu, kada je poznato da objekat privatnog Univerziteta u Donjoj Gorici nije završen, koje akademsko osoblje izvodi nastavu na toj privatnoj visokoškolskoj ustanovi, sa navođenjem njihovih imena i akademskih zvanja, i koliki je broj studenata upisan na oba fakulteta privatnog Univerziteta Donja Gorica, kao i gdje se nalaze prostorije za njihove vannastavne aktivnosti?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Velizar Kaluđerović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi, odnosno njenom resornom Ministarstvu postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Ko je ovlastio rukovodstvo RTCG da potpiše Ugovor sa Faklultetom za političke nauke iz Podgorice o školovanju 16 novinara na istom Fakultetu, i koji su ih kriterijumi rukovodili koji će se od poslenika javne riječi naći na studijama žurnalistike, gdje će im, uzgred budi rečeno, jedan od profesora biti i njihov programski Direktor?

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Vasilije Lalošević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi, odnosno njenom resornom Ministarstvu postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Dokle se stiglo u privatizaciji novinskog preduzeća „Pobjeda“, najstarijeg Dnevnog lista u Crnoj Gori i da li je Savjet za privatizaciju, izvjesnim preporukama Vladi Crne Gore, o procentima prodaje državnog kapitala dao signal određenim domaćim investitorima bliskim vrhu crnogorske vlasti da otkupe Pobjedu?

Odgovor tražim u pisanoj formi.

Poslanik,
Vasilije Lalošević

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine CG tražim od Vlade CG da mi u pisanom obliku odgovori na sledeće

POSLANIČKO PITANJE
Obrazloženje

Da li je realizovana Odluka Savjeta za privatizaciju, od 15.05. 2007. godine, a u vezi sa raspisivanjem međunarodnog tendera u cilju angažovanja nezavisnog eksperta, koji bi sačinio izvještaj o dosadašnjim privatizacijama u Crnoj Gori?
Poslanik,
Srđan Milić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

DOPUNSKO POSLANIČKO PITANJE

ODGOVOR NA DOPUNSKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine CG tražim od Vlade CG da mi u pisanom obliku odgovori na sledeće

POSLANIČKO PITANJE
Obrazloženje

Na koji način se vodi popis državne imovine, kakvo je stanje na dan 10.11.2007. godine, kao i koliko je u vremenu od 21.05.2005. godine, do 10.11.2007. godine, prodato imovine koja je bila u vlasništvu države Crne Gore, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore?

Pregled dati po periodima, opštinama i računima na koja su sredstva prodaje državne imovine uplaćena. Dakle, prvi period od 21.05.2005. do 21.05.2006. godine, i drugi od 22.05.2006. do 10.11.2007. godine.

Poslanik,
Srđan Milić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu finansija, postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE
Obrazloženje

Na koji način Vlada Crne Gore planira da obešteti oko 100.000 penzionera, zbog neusklađivanja penzija u periodu 1.07.2002. do 31.12.2003.godine, čime je svaki penzioner u Crnoj Gori oštećen za oko 4,5 penzije.

Poslanik,
Mijomir Perunović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi, odnosno Ministarstvu ekonomije postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE
Obrazloženje

Zašto Vlada Crne Gore ne preduzima ništa u pogledu rješavanja investicija u tzv. drugi blok Termoelektrane u Pljevljima, kao i rješavanja ekoloških i ostalih problema u Opštini Pljevlja, izazvanih radom Termoelektrane i Rudnika uglja? Da li odugovlačenje sa rješavanjima vlasničkih odnosa u Termoelektrani i Rudniku uglja u Pljevljima, u stvari služi Vladi, da ''pokaže'' građanima kako cijena električne energije raste, zbog toga što je, interpelacijom u Skupštini Crne Gore, zaustavljen nezakoniti i štetni tender za prodaju Rudnika uglja i Termoelektrane u Pljevljima?

Odgovor dati i u pisanoj formi.

Poslanik,
Dragiša Pešić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Na osnovu člana 187. stav 1 i 188. Poslovnika Skupštine RCG, Ministru finansija postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE

Zašto Vlada Crne Gore već nekoliko puta u proceduru stavlja i povlači Zakon o Prijestonici, čime se faktički igra sa građanima Cetinja i čime se dovodi u pitanje dalji privredni razvoj Opštine Cetinje?

Naime, već nekoliko godina od Vlade stižu obećanja o tome, da je pripremljen Predlog zakona o Prijestonici, koji je čak i dolazio do Skupštine Crne Gore, pa je potom povlačen iz procedure. Ovakvo ponašanje Vlade izaziva revolt građana Cetinja, a posljedice po razvoj Opštine Cetinje, neusvajanjem ovog Predloga zakona, mogu biti nesagledive.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik,
Dragiša Pešić

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187.stav 1 i 188.Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore, odnosno Ministarstvu inostranih poslova, postavljam sledeće

POSLANIČKO P I T A NJ E
Obrazloženje


Postoji li mogućnost da Vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo inostranih poslova, kod Vlade Ruske Federacije i kod vlasti grada Moskve, pokrene inicijativu da se hotelu u Moskvi koji se sada zove Hotel "Sofija", vrati njegovo staro ime, i da se on ponovo nazove Hotel "Crna Gora" ?


Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Vuksan Simonović

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

Na osnovu člana 187.stav 1 i člana 188. Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vladi Crne Gore i nadležnim ministarstvima, postavljam ,sledeće

POSLANIČKO P I T A NJ E
Obrazloženje

Šta su Vlada Crne Gore i nadležna ministarstva do sada uradila po zahtjevu Udruženja "Goli Otok" za Crnu Goru, u vezi sa donošenjem Zakona o poništavanju presuda, rješenja, akata i radnji državnih organa Crne Gore i FNRJ, izrečenih licima osumnjičenim za podršku Rezoluciji Informbiroa iz 1948.godine, koji je Vladi i drugim organima dostavljan više puta,a predsjedniku Vlade Željku Šturanoviću, zahtjev je dostavljen 11.01.2007.godine i 08. 02. 2007. godine?

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Poslanik
Vuksan Simonović
 

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

KOMENTAR NA DOBIJENI ODGOVOR

  Pošalji prijatelju Verzija za štampu
Objavi
       

   
DOGADJAJI U SLIKAMA
   
       
   
Novo

     
   
Pravda za sve

SNP - TV

Ovo je zvanična Web prezentacija Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Vašim komentarima, predlozima i sugestijama koje možete ostaviti u Knjizi utisaka ili ih poslati na snppodgorica@t-com.me postajete dio našeg tima.

S poštovanjem,

Web tim SNP CG

   
   
ANKETA
 
Greska !!!
   

 

     
Brojac :22413767 Copyright :SNP CG,2007 Online :1891